Trwa ładowanie...
d5a4sjj
inwestowanie

Rząd za uchyleniem ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o uchyleniu ustawy z kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dzięki temu do budżetu może trafić 3,2 mln zł - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Share
d5a4sjj

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Przewiduje on, że od 1 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać ta ustawa i znikną też ulgi w podatkach dochodowych dla NFI. Rząd szacuje, że uchylenie ustawy może przynieść rocznie około 4,1 mln zł wypływów w sektorze finansów publicznych, z tego 3,2 mln zł powinno trafić do budżetu państwa, a 0,9 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego.

Uchylenie tej ustawy oznacza nowelizację wszystkich przepisów z nią związanych.

d5a4sjj

W ocenie ministra skarbu państwa zmiana ta jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP) został zakończony. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) są aktualnie spółkami działającymi na podstawie Kodeksu spółek handlowych, o różnym składzie akcjonariatu, w tym z udziałem akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi. Spółki te nie powinny zatem stosować w swoich nazwach określeń "narodowy" i "fundusz inwestycyjny".

Po drugie, zwolnienia podatkowe przyznane NFI straciły swoje uzasadnienie. Z chwilą powołania NFI zwolniono je z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego. Oznacza to, że obecnie nie realizując już PPP, NFI znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych spółek akcyjnych, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców.

"W projekcie ustawy przyjęto roczny okres ochrony praw nabytych wobec NFI i osób, które nabyły akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przed wejściem w życie proponowanych zmian. Okres ten będzie liczony od początku 2013 r. i przejściowo umożliwi zachowanie prawa do zwolnienia z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie CIR.

W 1995 utworzono 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Stanowiły one element Programu Powszechnej Prywatyzacji. Skarb państwa wniósł do nich akcje sprywatyzowanych byłych przedsiębiorstw państwowych. Każdy pełnoletni obywatel polski był uprawniony do nabycia Powszechnego Świadectwa Udziałowego, które mógł następnie zbyć albo wymienić na akcje jednego z funduszy.

NFI miały prawo sprzedawać posiadane przez siebie akcje lub udziały w przedsiębiorstwach państwowych. Zajmowały się także restrukturyzacją spółek, racjonalizacją zatrudnienia i pozbywaniem się nieprodukcyjnego majątku.

d5a4sjj

Podziel się opinią

Share
d5a4sjj
d5a4sjj