Trwa ładowanie...
d3zjhor
skok
+1

Rzecznik SKOK: raport KNF zawiera błędy merytoryczne

Raport Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sytuacji w SKOK-ach zawiera błędy merytoryczne, w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych - powiedział rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski.

Share
d3zjhor

W piątkowym komunikacie rzecznik SKOK odniósł się do opublikowanej przez KNF prezentacji ws. sytuacji w kasach, na którą powoływały się media. - Opublikowany w późnych godzinach popołudniowych raport KNF, na który wybiórczo i w tonie sensacji powołują się media w Polsce, wyraźnie rzutuje na wizerunek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wspomniany raport doprowadził do serii artykułów zawierających przekłamania, nieścisłości, a przede wszystkim manipulacji dziennikarskich - podkreślił Dunajski.

KNF opublikował w czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela kredytowego SKOK-ów stanowią kredyty przeterminowane, wśród nich istotny udział stanowią kredyty mieszkaniowe.

Rzecznik SKOK wskazał, że na polskim rynku finansowym istnieje i funkcjonuje 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z których każda jest osobnym podmiotem prawnym i prowadzi odrębną politykę finansową, produktową i sprzedażową, które decydują o wynikach ich działalności.

Rzecznik poinformował też, że raport KNF zawiera błędy merytoryczne. Przywołał przy tym fragment raportu, w którym Komisja wskazała, że w portfelu kredytowym kas dominują kredyty mieszkaniowe, co może powodować wzrost ryzyka kredytowego z uwagi na spadek cen nieruchomości.

d3zjhor

- Wskazanie to jest ewidentnym błędem. W portfelu kredytowym SKOK-ów istotną rolę odgrywają pożyczki udzielane członkom kas w celu poprawy warunków mieszkaniowych. Pożyczki udzielane w SKOK-ach do października 2012 r. to produkty finansowe z okresem spłaty do 5 lat, nie zaś, jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, do lat 30, a tym samym wolne od wspomnianego w prezentacji ryzyka związanego ze spadkiem cen nieruchomości (inne rodzaje zabezpieczeń) - wskazał rzecznik SKOK.

W efekcie - jak zaznaczył Dunajski - w raporcie wskazuje się na 22-procentowy udział należności przeterminowanych w portfelu Kasy Stefczyka. - Porównując poziom przeterminowań w SKOK-ach do banków prowadzących porównywalną działalność detaliczną, możemy zobaczyć, na podstawie opublikowanego sprawozdania jednego z banków notowanych na giełdzie, że poziom przeterminowań w tym obszarze przekracza 39 proc. - dodał rzecznik.

Dunajski odniósł się też do informacji o zbyt niskim wskaźniku wypłacalności SKOK-ów. - Wskaźnik wypłacalności SKOK na poziomie 5 proc. to wartość docelowa, która zgodnie z przepisami ma zostać osiągnięta w kwietniu 2014 r. Tymczasem już dziś wskaźnik ten wynosi średnio 4,4 procent. Raport nie wspomina przy tym o współczynniku wypłacalności, który w części kas, choćby w Kasie Stefczyka, przekraczał w 2012 r. wymagane ustawą 5 proc. KNF w swoich wyliczeniach nie uwzględnia także środków zgromadzonych w Funduszu Stabilizacyjnym Kasy Krajowej - wskazał. (PAP)

d3zjhor

Podziel się opinią

Share
d3zjhor
d3zjhor