Trwa ładowanie...

Sąd ogłosił upadłość Ideonu i zatwierdził układ z wierzycielami

Katowicki sąd ogłosił upadłość giełdowej spółki Ideon, z możliwością układu; zatwierdził też sam układ z wierzycielami. Kwota objętych nim wierzytelności przekracza 160,3 mln zł. Wniosek o upadłość spółka złożyła pięć miesięcy temu.

Share
Sąd ogłosił upadłość Ideonu i zatwierdził układ z wierzycielamiŹródło: Fotolia
d1kykt5

Przed miesiącem w katowickim sądzie doszło do wstępnego zgromadzenia wierzycieli Ideonu (dawniej Centrozap), na którym zaakceptowali oni propozycję dłużnika i przyjęli układ. W głosowaniu - osobiście lub pisemnie - uczestniczyło 64 z 71 wierzycieli uprawnionych do głosowania, do których należy ponad 150,2 mln zł wierzytelności. Oznacza to, że udało się zgromadzić niezbędne kworum do zawarcia układu, a propozycje układowe Ideonu uzyskały odpowiednią większość osobową i kapitałową w każdej z grup wierzycieli.

Do największych wierzycieli Ideonu należą banki, m.in. PKO BP (ponad 67 mln zł) i BZ WBK (prawie 26 mln zł), a także banki spółdzielcze (ok. 15 mln zł), firmy energetyczne i instytucje Skarbu Państwa.

Wierzyciele zostali podzieleni na trzy grupy: z kwotą wierzytelności do 250 tys. zł, z kwotą powyżej 250 tys. zł (wierzyciele nieuprzywilejowani) oraz wierzyciele, którzy mają zabezpieczenia na majątku spółki.

d1kykt5

Jeszcze przed środową decyzją sądu dwaj wierzyciele sprzeciwili się zawarciu układu. Jedna ze spółek uznała, że warunki spłaty zobowiązań - w jej przypadku chodzi o ponad 700 tys. zł - są dla niej rażąco krzywdzące, m.in. ze względu na długi okres zwrotu należności, rozłożony na sześć lat, co grozi utratą płynności finansowej tej firmy. Sąd nie podzielił tego stanowiska.

- To twierdzenie nie jest zasadne, albowiem postanowienia układu dla wszystkich wierzycieli posiadających wierzytelności powyżej 250 tys. zł są jednakowe. Prawo upadłościowe pozwala uprzywilejować drobnych wierzycieli, tak też w tym przypadku się stało - powiedział sędzia Tadeusz Czarnota. Nie zgodził się też ze twierdzeniami, że Ideon ma większe zdolności płatnicze, niż wynika to z układu.

Zatwierdzeniu układu sprzeciwił się też pełnomocnik I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W jego opinii korzyści, jakie dłużnik uzyskuje w wyniku układu, mają charakter niedopuszczalnej pomocy publicznej. Chodzi o 10-proc. redukcję należności podatkowych i rozłożenia na raty spłaty pozostałych.

Także z tym stanowiskiem nie zgodził się sąd i zarzut oddalił, uznając, że w tym przypadku nie można mówić o pomocy publicznej. Sędzia przypomniał, że większość wierzycieli, którzy znaleźli się w tej samej grupie co urząd skarbowy w głosowaniu poparła układ z Ideonem. W większości przypadków były to prywatne spółki, które chcą uzyskać jak najwyższą spłatę swoich wierzytelności - wskazał.

d1kykt5

- W żadnej mierze propozycje układowe z urzędem skarbowym nie są dla dłużnika korzystniejsze niż te, których udzielają inni wierzyciele z tej kategorii (...). Z pomocą publiczną mielibyśmy do czynienia dopiero wówczas, gdyby propozycje układowe dla tego wierzyciela byłyby inne, niż dla pozostałych wierzycieli o tej sumie wierzytelności - uzasadniał sędzia.

Prezes Ideonu Ireneusz Król powiedział po posiedzeniu, że środowa decyzja sądu oznacza dla jego spółki "dalszą walkę ze Skarbem Państwa - na śmierć i życie". Przed miesiącem Król mówił, że zawarcie układu z wierzycielami daje firmie możliwość powrotu do "normalnej działalności gospodarczej". Wyraził przekonanie, że spółka pozyska środki na spłatę wszystkich wierzycieli i wywiązanie się ze zobowiązań układowych.

Zgodnie z zatwierdzonym w środę układem wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni jednorazowo, bez redukcji, na koniec drugiego kwartału po prawomocnym zatwierdzeniu układu, czyli z półroczną karencją.

Wierzyciele nieuprzywilejowani, których wierzytelność przekracza 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni po redukcji obejmującej 10 proc. wierzytelności, w 24 kwartalnych równych ratach, płatnych od końca drugiego kwartału po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

d1kykt5

Środki na spłatę układu Ideon zamierza uzyskać z kilku źródeł. To m.in. pieniądze z odszkodowania przyznanego spółce za błędne decyzje Skarbu Państwa z przeszłości (około połowę kwoty wypłacono, a ok. 28,6 mln zł jest w sądowym depozycie), należności od wiedeńskiej spółki związanej z projektem drzewnym w rosyjskiej republice Komi (36,2 mln zł), środki zajęte przez komorników, znajdujące się obecnie w depozytach sądowych, oszczędności uzyskane dzięki restrukturyzacji firmy, środki ze sprzedaży aktywów i nieruchomości, a także zyski z działalności gospodarczej, którą Ideon chce teraz zintensyfikować.

Po pierwszym półroczu 2013 r. - według Króla - Ideon miał ok. 100 mln zł przychodów i 10 mln zł zysku netto.

W raporcie tymczasowego nadzorcy sądowego Ideonu wskazano, że spółka będzie w stanie wywiązać się z układu, jeżeli faktycznie uzyska deklarowane środki oraz ponownie rozwinie działalność gospodarczą w zakresie handlu energią i - co planuje - gazem. Nadzorca wskazał, że będzie to wymagało odzyskania zaufania kontrahentów oraz środków obrotowych.

W opinii nadzorcy, jeżeli spółka będzie realizować układ, wierzyciele powinni odzyskać w ciągu sześciu lat średnio 88,3 proc. swoich środków, podczas gdy w przypadku upadłości likwidacyjnej Ideonu otrzymaliby - uwzględniając wartość pieniądza w czacie - realnie od ponad 37 proc. do ok. 46 proc. swoich pieniędzy, czyli około połowę tego, co mogą uzyskać w ramach układu, jeżeli Ideon się z niego wywiąże.

d1kykt5

Na początku kwietnia Ideon złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Było to następstwo trudnej sytuacji spółki i prowadzonej egzekucji komorniczej, skutkującej nakładaniem na Ideon przez kontrahentów wysokich kar finansowych.

Wymieniane przez spółkę przyczyny trudnej sytuacji to m.in. brak płatności z tytułu kontraktu rosyjskiego i związana z tym konieczność utworzenia dodatkowych rezerw, skutkujących negatywnym wynikiem spółki w ub.r.

Ideon zajmuje się hurtowym handlem energią elektryczną oraz sprzedażą energii odbiorcom finalnym, przygotowuje się do handlu gazem i biomasą; w ub.r. spółka miała blisko 1 mld zł przychodów.

Do grupy kapitałowej Ideonu należy m.in. warte ok. 30 mln zł Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem. Akcje i majątek tej firmy są zabezpieczeniem banków. Ideon planuje sprzedaż PEC-u Śrem, a środki z tej transakcji mają trafić bezpośrednio do wierzycieli posiadających zabezpieczenia.

Środowe postanowienie sądu jest nieprawomocne. Wierzyciele, którzy się z nim nie zgadzają, mogą złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach.

d1kykt5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1kykt5
d1kykt5