Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv

Sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) ? Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu, podała spółka.
Share
d13c6sv

?Sąd ustalił również, że IDMSA będzie sprawował zarząd swoim majątkiem. Sąd ponadto wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pana Grzegorza Dyrgę oraz nadzorcę sądowego w osobie pana Dariusza Sitka" ? czytamy w komunikacie.

IDMSA ze złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zaproponował podział wierzycieli oraz propozycji układowych dla poszczególnych grup wierzycieli w następujący sposób:

I Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku spółki o należności głównej nie wyższej niż 20.000 zł (wierzyciele drobni);

d13c6sv

II Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone na majątku spółki o należności głównej wyższej niż 20.000 zł, jednak nie wyższej niż 100.000 zł;

III Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku spółki o należności głównej wyższej niż 100.000 zł;

IV Grupa - Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku spółki, w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, a w pozostałej części - w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich należności układem.

Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli przedstawiają się następująco:

d13c6sv

I Grupa - spłata całości należności głównej w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki zostaną umorzone w całości;

II Grupa - spłata 75% należności głównej, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki oraz pozostała część należności głównej zostaną umorzone;

III Grupa - spłata 30% należności głównej, w czterech równych ratach rocznych. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a kolejne w terminie 24, 36 i 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 20% należności głównej zostanie skonwertowane na akcje spółki. Odsetki oraz 50% należności głównej zostaną umorzone;

IV Grupa - spłata należności z realizacji ustanowionych zabezpieczeń na majątku spółki w ciągu 3 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i konwersja pozostałej, niespłaconej z tych źródeł części należności na akcje spółki. Umorzenie w całości odsetek.

d13c6sv

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv