Trwa ładowanie...
d3x4ng3

Sąd zmienił upadłość PNI na likwidacyjną, Budimex wniesie zażalenie

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Sąd zmienił tryb postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury (PNI) - spółki w 100% pośrednio zależnej Budimeksu - na likwidacyjny z układowego, podał Budimex. Budimex zapowiedział też,  że zamierza wnieść zażalenie na decyzję.

Share
d3x4ng3

"Zarząd Budimex (...) zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. pozyskał z Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 27 maja 2015 r., wydanego z urzędu, w którym Sąd dokonał zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego" - czytamy w komunikacie.

Równocześnie sąd odwołał dotychczasowego zarządcę tymczasowego i powołał syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba. Sędzią komisarzem jest Edyta Dzielińska, podano również.

"Postanowienie to uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia upadłemu (doręczenie to nie zostało jeszcze dokonane), chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Budimex zamierza wnieść stosowne zażalenie" - czytamy dalej.

d3x4ng3

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż dokonuje zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ze względu na fakt, iż zdaniem sądu nie zostanie osiągnięty cel postępowania układowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym niż w postępowaniu obejmującym likwidację majątku dłużnika oraz że prawdopodobieństwo zawarcia układu jest znikome, gdyż przedsiębiorstwo upadłego nie jest w stanie wypracować trwałego przychodu przekraczającego koszty, który pozwoliłby na zebranie środków niezbędnych do realizacji zobowiązań objętych układem.

Budimex wskazuje, że powyższa decyzja nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Budimex. Księgowy wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Budimeksu będzie wynosił minus 5 054 tys. zł i nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych z Budimeksu. Różnica wynika z rozpoznanego zysku na sprzedaży udziałów przez Budimex SA do Budimex Kolejnictwo SA w 2012 roku. Zysk ten został wyeliminowany w ramach wyłączeń konsolidacyjnych w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Budimex.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2014 r. Budimex miał 4,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d3x4ng3

Podziel się opinią

Share
d3x4ng3
d3x4ng3