Trwa ładowanie...
d3ud40y

SANOK - Zmiana znaczącej umowy. (3/2013)

SANOK - Zmiana znaczącej umowy. (3/2013)

Share
d3ud40y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
SANOK
Temat
Zmiana znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. Nr 33, poz.259 z późn. zm.) Zarząd Spółki "Stomil Sanok" S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała podpisany Aneks nr 2 do Umowy o linię wieloproduktową zawartą w dniu 1 lutego 2012 roku (raport bieżący nr 4/2012) z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, który wchodzi w życie 1 lutego 2013 roku. W wyniku podpisanego aneksu utrzymano kwotę kredytu udostępnionego Spółce do wykorzystania w ramach linii wieloproduktowej wynoszącą do 45 mln zł oraz określono termin spłaty kredytu na 31 stycznia 2014 roku, a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na 31 grudnia 2015 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | SZPG STOMIL SANOK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SANOK | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Reymonta | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 013 465 44 44 | | 013 465 44 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@stomilsanok.com.pl | | www.stomilsanok.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 687-00-04-321 | | 004023400 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Marek Łęcki Prezes Zarządu
2013-01-31 Grażyna Kotar Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y