Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta - sprostowanie (30/2014)

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta - sprostowanie (30/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta - sprostowanie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał sprostowanie do zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki przekazanego raportem bieżącym 29/2014 w dniu 04.12.2014 r. o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzana instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539, z poźn. zm.) ("Ustawa"), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządające AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), przekazało w dniu 3 grudnia 2014 zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Sanwil Holding S.A., z siedzibą w Lublinie ("Spółka") posiadanych przez Fundusz. Towarzystwo pragnie sprostować treść przekazanego w dniu 3 grudnia 2014 r. zawiadomienia w ten sposób, że przed zwiększeniem udziału o którym mowa w
zawiadomieniu Fundusz posiadał 9.525.601 akcje stanowiące 19,0066% kapitału zakładowego Spółki, dających 9.525.601 głosy, co stanowiło 19,0066% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu w dniu 03.12.2014 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 004, akcji Spółki i na dzień dzisiejszego zawiadomienia Fundusz, posiada 13.505.131 akcji Spółki, co stanowi 26,9471% kapitału zakładowego Spółki i daje 13.505.131 głosy co stanowi 26,9471% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2