Trwa ładowanie...
d3j334l

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (6/2015) - EBI

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (6/2015)

Share
d3j334l
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje że w dniu 23 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Sapling Sp. z o.o. z kwoty 540.000 PLN do kwoty 790.000 PLN, tj. o kwotę 250.000 PLN poprzez utworzenie 5.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, który przed rejestracją kapitału posiadał 64,81% w kapitale zakładowym Sapling Sp.z o.o. a po rejestracji kapitału zakładowego Emitent posiada 75,95% udziału w kapitale zakładowym Sapling Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

Podziel się opinią

Share
d3j334l
d3j334l