Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (6/2015) - EBI

SAPLING - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (6/2015)
Share
d45sdtf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje że w dniu 23 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 marca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Sapling Sp. z o.o. z kwoty 540.000 PLN do kwoty 790.000 PLN, tj. o kwotę 250.000 PLN poprzez utworzenie 5.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, który przed rejestracją kapitału posiadał 64,81% w kapitale zakładowym Sapling Sp.z o.o. a po rejestracji kapitału zakładowego Emitent posiada 75,95% udziału w kapitale zakładowym Sapling Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf