Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

SARE S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ...

SARE S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce (8/2014)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wypłynęła do Spółki informacja sporządzona w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy w przedmiocie wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy Spółki oraz przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zawiadomienie"). Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 18 listopada 2014 r. weszło w życie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy (dalej "Porozumienie") pomiędzy następującymi stronami: WS Investments Limited z siedzibą na Malcie, Damianem Rutkowskim oraz Krzysztofem Dębowskim. Przedmiotem Porozumienia jest prowadzenie wspólnej polityki wobec Spółki oraz wspólne głosowanie na walnych zgromadzeniach. W wyniku wejścia w życie Porozumienia łączny udział wszystkich
wymienionych wyżej stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po wejściu w życie Porozumienia, jego strony posiadają łącznie 1.133.989 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,184% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie o zawarciu porozumienia1911_2014.PDF | Zawiadomienie o zawarciu porozumienia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SARE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-200 Rybnik
(kod pocztowy) (miejscowość)
Raciborska 35A
(ulica) (numer)
+48 32 42 10 180 +48 32 42 10 180
(telefon) (fax)
relacjeinwestorskie@sare.pl www.saresa.pl
(e-mail) (www)
642-28-84-378 240018741
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0