Trwa ładowanie...
d2lpgfd

SCO-PAK S.A. - Ustalenie dnia referencyjnego procesu scalenia akcji spółki SCO-PAK SA (20/2014)

SCO-PAK S.A. - Ustalenie dnia referencyjnego procesu scalenia akcji spółki SCO-PAK SA (20/2014)

Share
d2lpgfd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie dnia referencyjnego procesu scalenia akcji spółki SCO-PAK SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SCO-PAK S.A. (?Spółka?,?Emitent?) postanawia wyznaczyć dzień 12 grudnia 2014 roku jako Dzień Referencyjny procesu scalenia akcji SCO-PAK SA. Decyzję podjęto w nawiązaniu do uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 października 2014 r. " w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki" (RB 16/2014 z dnia 02.11.2014 r.) oraz w związku z zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki (RB 18/2014 z dnia13.11.2014 19/2014 z dnia 14.11.2014r.), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 wspomnianej uchwały. Zgodnie z przyjętym harmonogramem procesu scalania akcji, Zarząd Emitenta planuje wystąpić do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od 08 do 19 grudnia 2014 roku. Jednocześnie w nawiązaniu do § 2 ust. 5 uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd SCO-PAK SA zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o sprawdzenie ilości
posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich ilości do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 8 (osiem). Czynność ta zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji wyżej wymienionej uchwały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lpgfd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SCO-PAK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-383 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 82 565 40 17 | | +48 82 565 47 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 563-15-88-270 | | 110150964 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot
2014-11-25 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lpgfd

Podziel się opinią

Share
d2lpgfd
d2lpgfd