Trwa ładowanie...
d262fjn
espi

SECO/WARWICK S.A. - Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A. (24/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A. (24/2015)
Share
d262fjn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 08 maja 2015 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Murawskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marcin Murawski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązuje się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych. CV kandydata stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Marcin Murawski CV.pdf CV Marcin Murawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d262fjn

Podziel się opinią

Share
d262fjn
d262fjn