Trwa ładowanie...
d4lc09l

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem celnego "jednego okienka"

Wprowadzenie "jednego okienka" dla rozliczeń podatków z tytułu akcyzy i cła to jedna z propozycji noweli przepisów dotyczących celników i administracji celnej, którą w tym tygodniu zajmie się Sejm. Projekt przewiduje też m.in. zmniejszenie zasiłków chorobowych celników.

Share
d4lc09l

"W noweli ustawy o Służbie Celnej są dwa istotne elementy: w obszarze Służby Celnej z punktu widzenia obywatela najważniejsze jest tzw. jedno okienko rozliczeniowe cła i akcyzy. Dzisiaj jest tak, że w zależności od tego, gdzie dokonujemy operacji obrotu za granicą, bądź obrotu wyrobem akcyzowym musimy zapłacić daninę we właściwym województwie na właściwy rachunek Izby Celnej.

W momencie wejścia w życie tej ustawy od 1 kwietnia 2015 r. będzie tylko jedno okienko: rachunek Izby Celnej w Krakowie, która będzie pełniła funkcję centrum rozliczeń. Jest to również związane z realizacją programu e-cła i wprowadzeniem centralnego systemu rozliczeń podatków z akcyzy i cła. To nam umożliwi też stworzenie centrum obsługi wierzyciela i wszystkich długów, którego zadania będzie wykonywała część osób z Izby Celnej w Szczecinie" - powiedział PAP wiceminister finansów Jacek Kapica.

Według wiceszefa MF nowela wprowadza także zmiany dotyczące bezpieczeństwa funkcjonariuszy celnych.

d4lc09l

"Istotne są elementy zapewniające bezpieczeństwo funkcjonariuszy celnych w kontekście tego, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio, czyli prób prawnego zastraszania funkcjonariuszy, którzy realizują zadania związane z zatrzymaniem nielegalnie działających automatów do gier" - wskazał Kapica.

Jak mówił, "jeżeli będzie złożony tzw. subsydiarny akt oskarżenia (czyli quasi-prywatny) przeciw funkcjonariuszowi do sądu, to funkcjonariusz ten nie będzie obligatoryjnie zawieszany w pełnieniu obowiązków". "To dyrektor Izby będzie decydował - zależnie od okoliczności - czy zastosuje ten środek, czy nie. Podobne rozwiązania wprowadzono wcześniej do ustawy o Policji, gdy mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Ponadto ustawa wprowadza rozwiązanie na okoliczność, gdyby się ex post okazało, że funkcjonariuszowi celnemu zlecono zadanie niezgodne z prawem, nie będzie on ponosił za to konsekwencji" - wyjaśnił Kapica.

"Mamy nadzieję, że to też zapewni bezpieczeństwo celników" - zadeklarował.

Projekt noweli ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych odnosi się także do kwestii wyliczania wysokości tzw. uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Po zmianach ma to być 80 proc. wynagrodzenia, a nie jak obecnie 100 proc. Zaznaczono w nim jednak, że "w określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie, funkcjonariusz celny będzie miał prawo do uposażenia chorobowego w wysokości 100 proc.".

d4lc09l

Ponadto zgodnie z projektem funkcjonariusze celni, pełniący służbę w oddziałach granicznych lub kierowani do takich oddziałów, będą mogli być poddawani badaniom psychofizycznym. Celnicy pełniący służbę w oddziałach granicznych oraz w komórkach zwalczania przestępczości, nie będą mogli korzystać "z prywatnych urządzeń służących do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają porozumiewanie się na odległość". Zgodnie z projektem funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone.

Projektowane zmiany przewidują, że celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli, obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie z projektem celnicy oraz osoby zatrudnione w Służbie Celnej będą składać informacje o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych, osób prowadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

Jak powiedział Kapica, w obszarze zmiany ustawy o urzędach i izbach skarbowych, "główną zmianą jest konsolidacja procesów pomocniczych w izbie skarbowej, czyli przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową na poziomie województwa, która będzie odpowiadała za zarządzanie kadrami, finansami, zakupami, obsługą administracyjną". "W ten sposób część osób realizująca dotychczas te zdania w urzędach, będzie mogła być skierowana po przeszkoleniu do obsługi podatników. Oczywiście postępowanie w organie pierwszej instancji pozostaje na poziomie urzędu skarbowego, w organie odwoławczym na poziomie Izby Skarbowej z zapewnieniem niezależności organu pierwszej instancji, kompetencjami naczelnika w stosunku do podwładnych sobie pracowników i zakazem ingerencji w indywidualne sprawy dyrektora izby skarbowej" - dodał wiceszef MF.

d4lc09l

Podziel się opinią

Share
d4lc09l
d4lc09l