Trwa ładowanie...
d3bsg7e
d3bsg7e
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Sejm/ Projekt zmian w ustawie o akcyzie wróci do komisji finansów

Z powodu zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek projekt zmian w ustawie o akcyzie, który przewiduje ułatwienia dla firm, ale zarazem ma ukrócić nieprawidłowości w obrocie suszem tytoniowym, ponownie trafi do sejmowej komisji finansów publicznych.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bsg7e

Michał Jaros (PO) powiedział przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych, że podczas prac nad projektem w komisji zgłoszono cztery poprawki - trzy poselskie oraz jedną rządową. "Dotyczą one wyłączenia niektórych kosztów z akcyzy, włączenia składów podatkowych do systemu rezerw interwencyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, wprowadzenia szczególnych przepisów przejściowych" - wyjaśnił Jaros. Ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku akcyzowego.

Zofia Czernow z PO wskazała, że celem projektowanych zmian jest uproszczenie przepisów oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych. "Ma też na celu doprecyzowanie obowiązującego prawa szczególności w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawka akcyzy ze względu na ich przeznaczenie" - powiedziała. Dodała, że ma też ograniczyć szarą strefę w obrocie suszem tytoniowym. Zgłosiła poprawkę "dotyczącą rozszerzenia przyjętych rozwiązań na górnictwo węgla kamiennego i koksownictwo".

Maria Zuba z PiS oceniła, że zmiany w projekcie mają m.in. na celu walkę z szarą strefą w obrocie tytoniem. Zwróciła uwagę, że według niektórych przedstawicieli tej branży wysokość zabezpieczeń stosowanych przez tzw. pośredniczące podmioty tytoniowe może doprowadzić do likwidacji uprawy tytoniu w Polsce. Zdaniem Zuby projekt nie zabezpiecza interesów małych polskich firm tytoniowych. "PiS widzi potrzebę wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią funkcjonowanie na rynku małym, uczciwym firmom, a jednocześnie zabezpieczą interesy skarbu państwa" - powiedziała. Także Zuba złożyła poprawkę do projektu.

d3bsg7e

Romuald Garczewski (PSL) zauważył, że zmiany są obszerne, przyczynią się do ułatwienia działalności firmom będącym podatnikami akcyzy, a jednocześnie wyeliminują patologie w tym podatku. "Kierunek przyjęty przez nas w tych rozwiązaniach jest bardzo korzystny" - ocenił.

Także Ryszard Zbrzyzny (SLD) ocenił, że zmiany idą w dobrym kierunek, zwłaszcza po uwzględnieniu poprawek do nich. Zaznaczył, że rozwiązania w projekcie - zwłaszcza dotyczące zwolnień z akcyzy dla zakładów energochłonnych - były oczekiwane od wielu lat. Jego wątpliwości dotyczyły jednak bardzo wysokiej stawki akcyzy na używki, co może powodować rozrost szarej strefy.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

W projekcie znajdują się regulacje, które umożliwiają zastąpienie ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek.

d3bsg7e

Ograniczona ma zostać dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego. Wprowadzony ma zostać jednego wniosku o wydanie zezwolenia i tzw. urzędowe sprawdzenie.

Projekt przewiduje też wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych i wymogu składnia przez nie zabezpieczenia akcyzowego. Zniesiony ma natomiast zostać obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia, co ma zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

Przyjęta przez rząd w ubiegłym tygodniu autopoprawka do projektu przewiduje zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej.Zakłada ona dwa rodzaje preferencji podatkowych. Zaproponowano zwolnienie podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Drugie zwolnienie adresowane jest do zakładów energochłonnych. Miałyby one otrzymać zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez nie. Zwrotowi ma podlegać akcyza zapłacona od energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3 proc.

Zgodnie z poprawką zwolnieniem objęte będą zakłady energochłonne spełniające określone warunki: wykonujące działalność gospodarczą spójną z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii; zakłady energochłonne; prowadzące księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości; nie korzystające w stosunku do tej energii ze zwolnienia przewidywanego w art. 30 ust. 7a ustawy o akcyzie.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

d3bsg7e

Podziel się opinią

Share
d3bsg7e
d3bsg7e