Trwa ładowanie...
sędziowie

Sejm przyjął zmiany dotyczące powoływania sędziów

Sejm przyjął w piątek nowelizację, która ma skrócić postępowania w sprawie
powoływania sędziów na wolne stanowiska

Share
Sejm przyjął zmiany dotyczące powoływania sędziów
Źródło: ˆ contrastwerkstatt - Fotolia.com
dysxlpg

. Do postępowań tych zostanie m.in. wprowadzona procedura elektroniczna.

Za zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczącymi tej kwestii głosowało 311 posłów, przeciw było 131, zaś dwóch wstrzymało się od głosu.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało te zmiany, wskazywało, że w ubiegłych latach powołanie sędziego trwało ponad rok. Obecnie może być jeszcze gorzej, bo jedna z ostatnich nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie w 2012 r., wprowadziła sformalizowane procedury odwoławcze, co dodatkowo może wydłużyć całe postępowanie nominacyjne. Rządowi eksperci wyliczyli, że przyjęte w piątek rozwiązania skrócą proces obsadzania stanowisk sędziowskich do ok. 200 dni.

dysxlpg

Sprzyjać ma temu m.in. wprowadzenie procedury elektronicznej. Każdy kandydat do objęcia stanowiska sędziego zakładałby konto w systemie teleinformatycznym, a wszystkie dokumenty dotyczące powołania go na stanowisko sędziowskie - dotychczas papierowe - byłyby zastępowane dokumentami elektronicznymi. Doręczenia dokumentów i zawiadomienia również odbywałyby się elektronicznie. Z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie nominacyjne korzystałaby także Krajowa Rada Sądownictwa.

Inną ważną regulacją jest określenie, że nie można będzie kandydować równolegle na kilka wolnych stanowisk. W związku z tym podczas prac komisji zgłoszono wniosek mniejszości, zgodnie z którym kandydat na sędziego sądu rejonowego mógłby zgłosić się do więcej niż jednego sądu, ale tylko w jednym okręgu sądowym. Wniosek ten został jednak przez posłów odrzucony.

Nowelizacja ma też usprawnić oceny kwalifikacji kandydatów. Dotychczasowy system oceny przez sędziego wizytatora nie sprawdził się, bo na zwolnione stanowiska zgłasza się z reguły kilkudziesięciu i więcej kandydatów, a liczba sędziów wizytatorów jest niewielka. Kwalifikacje kandydata miałby więc oceniać sędzia wyznaczony przez prezesa sądu, a nie sędzia wizytator.

dysxlpg

Zgodnie z ustawą do dwóch tygodni zostałby skrócony termin zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnionym stanowisku sędziowskim. Z trzech do jednego miesiąca byłby też skrócony termin przydzielenia przez ministra stanowiska do danego albo innego sądu bądź zniesienia stanowiska. Natomiast bez zmian pozostałby miesięczny termin na zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie.

Resort sprawiedliwości zapowiada dalsze zmiany dotyczące kwestii osób chcących zostać sędziami. Jak informował podczas debaty w Sejmie w tym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk, ministerstwo wspólnie z Krajową Radą Sądownictwa opracowało projekt ustawy nowelizującej ustrój sądów powszechnych i przywracającej w nowej formule instytucję asesora.

MA

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg