Trwa ładowanie...
d1sdfkv
d1sdfkv
espi

SELENA FM S.A. - Objęcie akcji spółki Selena FM S.A. przez osoby zobowiązane do informowania o tr...

SELENA FM S.A. - Objęcie akcji spółki Selena FM S.A. przez osoby zobowiązane do informowania o transakcjach (10/2012)
Share
d1sdfkv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji spółki Selena FM S.A. przez osoby zobowiązane do informowania o transakcjach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Selena FM S.A. na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niniejszym informuje, że w wyniku realizacji postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego na mocy uchwał nr 3-5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2007 r., w dniu 16 marca 2012 r. akcje serii D Spółki objęli: 1) Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu Spółki ? 9 600 szt. akcji po cenie 1 zł 2) Marcin Macewicz - Prokurent Spółki - 9 600 szt. akcji po cenie 1 zł 3) Andrzej Lipowicz - Prokurent Spółki - 800 szt. akcji po cenie 1 zł Jednocześnie w imieniu Spółki wyjaśniamy, że objęcie akcji nastąpiło w drodze realizacji postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego na mocy uchwał nr 3-5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2007 r. Częściowa realizacja Programu Motywacyjnego przewidzianego na lata 2008 ? 2012 nastąpiła w 2011 r. w związku ze zrealizowaniem przez Spółkę określonych przez Radę
Nadzorczą na dany rok kryteriów realizacji programu, tj. ziszczenia się warunków realizacji Programu Motywacyjnego określonych na dany rok przez Radę Nadzorczą. Realizując postanowienia Programu Motywacyjnego w 2008 r. Spółka warunkowo podwyższyła kapitał zakładowy o 16.300 złotych (w sumie do 326.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł każda). Osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A objęły w sumie 110.000 akcji serii D Spółki. Cena emisyjna jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego była równa 1 zł (jeden złoty). Akcje zostały przez osoby uprawnione opłacone gotówką w całości. Wśród osób uprawnionych do objęcia akcji znajdowali się także członkowie organów zarządczych i nadzorczych oraz inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, przy czym osoby te nie posiadają stałego dostępu do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencji w zakresie podejmowania
decyzji wywierających wpływ na rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 2-4
(ulica) (numer)
071 78 38 210 071 78 38 291
(telefon) (fax)
selenafm@selena.pl www.selenafm.com
(e-mail) (www)
884-00-30-013 890226440
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Andrzej Lipowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sdfkv

Podziel się opinią

Share
d1sdfkv
d1sdfkv