Trwa ładowanie...
d3m48of
espi

SELENA FM S.A. - Powołanie członków zarządu na nowa kadencję (4/2014)

SELENA FM S.A. - Powołanie członków zarządu na nowa kadencję (4/2014)

Share
d3m48of

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków zarządu na nowa kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selena FM S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną trzyletnią wspólną kadencję Członków Zarządu w następującym składzie: Jarosław Michniuk ? Prezes Zarządu Kazimierz Przełomski ? Wiceprezes Zarządu Jarosław Michniuk Wykształcenie: 1982 ? magister inżynier, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Specjalizacja: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Politechnika Warszawska W ciągu całej kariery zawodowej liczne szkolenia i kursy w zakresie technologii, techniki, sprzedaży i marketingu, ogólnego zarządzania, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielotygodniowe programy szkoleniowe. W latach 1982-85 jako Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach stworzył nowe metody i normy technologiczne w procesie produkcji płyt gramofonowych. Jako Inżynier ds. Procesu i pracownik naukowy Instytutu Technologii Elektronowej w latach 1985-89 pracował nad koncepcją rozwoju technologii VLSI w Polsce. W tym okresie napisał szereg publikacji i uzyskał 3 patenty na
projekt obudowy półprzewodników. W 1989 roku jako Główny Inżynier ds. Procesu był odpowiedzialny za uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego firmy ZEUS Zakłady Elektroniczne Układów Specjalizowanych, jednego z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw w sektorze wysokiej technologii w Polsce. W 1990 roku rozpoczął karierę w sprzedaży jako Przedstawiciel Handlowy Rohm and Haas w firmie Steo. Odpowiadał za sprzedaż żywicy epoksydowej dla mikroelektroniki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 1991 podjął pracę w grupie BASF, z którą związał się na następne 20 lat. W tym czasie rozwinął swoją karierę od pozycji Przedstawiciela Handlowego, Kierownika ds. Produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu, odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych w Polsce. W 2001 roku objął stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Styrenic Polymers Central Eastern Europe. W 2004 roku w Niemczech objął pozycję Dyrektora Marketingu BASF w Europie, a następnie w 2009 Wiceprezesa BASF SE w Europie i Ameryce Północnej,
odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, zaopatrzenie, produkcję i wsparcie techniczne. Od 2008 roku był Wiceprezesem Grupy Styrenic NAFTA i BASF Corporation w Nowym Jorku. W ostatnim czasie współkierował projektem wydzielenia struktur Styrenic z grupy BASF, przygotowując firmę do niezależnej działalności. Od lipca 2011 r. w Selena FM S.A. jako członek Zarządu, a od 2 listopada pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jarosław Michniuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Selena FM S.A.. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kazimierz Przełomski Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Londyńskiego, studiował również na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990-1991 był konsultantem działu Usług Strategicznych KPMG
Peat Marwick McClintock Management Consultants w Londynie zajmując się głównie dużymi spółkami sektora prywatnego w Polsce. W styczniu 1992 roku został zatrudniony jako associate (po kilku latach awansował do pozycji Senior Banker) w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie pracował (w Londynie, Moskwie i Warszawie) do marca 2000 roku. Specjalizował się w finansowaniu projektów inwestycyjnych i bezpośrednio zarządzał portfelem o wartości 200 mln EUR w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Na stanowisku zastępcy dyrektora warszawskiego Biura EBOiR koordynował projekty infrastrukturalne związane z restrukturyzacją i prywatyzacją sektora energetycznego oraz kolei, jak też programem budowy autostrad w Polsce. Od lutego 2000 do września 2001 roku był członkiem Zarządu ? dyrektorem finansowym w spółce Stalexport SA w Katowicach. Od października 2001 do sierpnia 2002 roku pracował na stanowisku dyrektora finansowego - prokurenta w Federal Mogul Gorzyce SA (spółce zależnej Federal Mogul Corporation, USA). Oprócz
zarządzania finansami, odpowiadał za sprawozdawczość do korporacji, przygotowanie i wdrażanie rocznego planu finansowego i budżetów. Uczestniczył również w restrukturyzacji spółki. Od września 2002 do sierpnia 2008 roku pracował jako dyrektor finansowy Grupy Chemicznej Ciech (w okresie kwiecień ? sierpień 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu), gdzie odpowiadał m.in. za politykę finansową i zarządzanie finansami w Ciech SA i Grupie, prowadzenie księgowości, nadzór finansowy oraz uczestniczył w opracowaniu strategii akwizycyjnych, ocenie akwizycji i negocjacjach dotyczących zakupu nowych spółek. Od marca 2009 roku w Selena FM S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu - odpowiada m.in. za politykę finansową i zarządzanie finansami w Grupie Selena, prowadzenie księgowości, nadzór nad IT Grupy oraz uczestniczy w opracowaniu strategii akwizycyjnych, ocenie akwizycji i negocjacjach dotyczących zakupu nowych spółek. Odbył wiele szkoleń, m.in. kurs głównego księgowego, umiejętności zarządzania, stosowania MSR/MSSF,
rachunku kosztów, audytu wewnętrznego, analizy kredytu i przepływu gotówki, finansowania projektów inwestycyjnych, zarządzania strategicznego i projektowego. Pan Kazimierz Przełomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Selena FM S.A.. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m48of

| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | selenafm@selena.com | | www.selena.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Andrzej Lipowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m48of

Podziel się opinią

Share
d3m48of
d3m48of