Trwa ładowanie...
d1zxqza
espi

SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2012)

SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2012)
Share
d1zxqza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SELVITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Selvita S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10.04.2012 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Pawła Przewięźlikowskiego - Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez niego w dniu 05.04.2012 4.706 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Selvita S.A. w transakcji poza rynkiem NewConnect, po cenie 1,12 zł za akcję. Transakcja została zawarta jako skutek serii umów podpisanych w dniu 30.11.2010, w ramach których Paweł Przewięźlikowski sprzedał część akcji Selvita S.A. będących w jego posiadaniu w łącznej liczbie 510 187 akcji grupie kluczowych pracowników Selvita S.A. po cenie 1,12 PLN, jednocześnie zobowiązując ich do wtórnej odsprzedaży całości lub części tych akcji po cenie 1,12 PLN w przypadku gdy nie zostaną zrealizowane określone warunki w relacjach między danym pracownikiem, a Selvita S.A w latach 2011-2013. Akcje nabyte zostały od jednego z pracowników Spółki po cenie odbiegającej od aktualnej ceny rynkowej ze względu
na realizację transakcji odkupu akcji zawartą w wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższej umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-30 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2011-12-30 Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zxqza

Podziel się opinią

Share
d1zxqza
d1zxqza