Trwa ładowanie...
d36ue0d
d36ue0d
espi

Selvita S.A. - Selvita S.A. publikuje prospekt emisyjny (35/2014) - EBI

Selvita S.A. - Selvita S.A. publikuje prospekt emisyjny (35/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d36ue0d
NEW CONNECT
Raport EBI nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Selvita S.A. publikuje prospekt emisyjny
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2014 r., Spółka opublikowała prospekt emisyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.ipo.selvita.pl oraz Domu Inwestycyjnego Investors: www.di.investors.pl. Prospekt emisyjny Selvita S.A. został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji Spółki serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ue0d

Podziel się opinią

Share
d36ue0d
d36ue0d