Trwa ładowanie...
d2g86u0

Selvita S.A. - Zatwierdzenie prospektu Selvita S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego (34/2014) - EBI

Selvita S.A. - Zatwierdzenie prospektu Selvita S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego (34/2014)

Share
d2g86u0
NEW CONNECT
Raport EBI nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zatwierdzenie prospektu Selvita S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że zgodnie z decyzją zamieszczoną na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2014 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji Emitenta serii B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.selvita.pl oraz Domu Inwestycyjnego Investors www.di.investors.pl w dniu 26 listopada 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g86u0

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g86u0

Podziel się opinią

Share
d2g86u0
d2g86u0