Trwa ładowanie...
d3nst50
d3nst50

Senatorowie za zróżnicowaniem wynagrodzeń młodych lekarzy

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów ma być uzależnione od dziedziny medycyny oraz od okresu specjalizacji - zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą poparł Senat.
Share
d3nst50

Głosowało 93 senatorów, za nowelizacją opowiedziało się 92. Zróżnicowanie wynagrodzenia ma na celu zachęcanie młodych lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych, w których jest problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Do takich specjalizacji należą m.in.: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja medyczna, jak również anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia. Minister zdrowia ma wydać rozporządzenie w sprawie tych specjalizacji.

Swoją poprawkę do nowelizacji wycofał Stanisław Karczewski (PiS). Zakładała ona, że płace lekarzy rezydentów nie mogą być niższe niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. O taki zapis postulowała Naczelna Izba Lekarska, nie popierało go Ministerstwo Zdrowia. W nowelizacji jest zapis określający, iż płace rezydentów nie mogą być niższe niż 70% przeciętnego wynagrodzenia.

d3nst50

Zróżnicowanie wynagrodzenia ma być dokonywane ze środków z Funduszu Pracy (ok. 403 mln zł). Według resortu zdrowia, wysokość tych środków pozwoli na zaplanowanie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na 2009 r. na poziomie 110% przeciętnego miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Zgodnie z nowelą, przez pierwsze dwa lata specjalizacji lekarze będą otrzymywać 3170 zł, natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 zł. Po dwóch latach wynagrodzenie wzrośnie do 3458 zł, a w dziedzinach priorytetowych - do 3890 zł.

W Polsce jest około 7,5 tys. rezydentów, czyli lekarzy, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa. Obecnie zarabiają oni miesięcznie 2473 zł brutto. Zdaniem młodych lekarzy, nie jest to wynagrodzenie, które pozwala na samodzielne utrzymanie się.

d3nst50

Podziel się opinią

Share
d3nst50
d3nst50