Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
02-01-2012 13:53

SERENITY S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji. (1/2012)

SERENITY S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji. (1/2012)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | r. | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 71 Ustawy o ofercie - wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą SERENITY z siedzibą w Gdańsku ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Pana Piotra Nalepy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prezes Zarządu poinformował, iż w związku z wykonaniem tj. spełnieniem się warunków umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 28 października 2011 roku doszło do sprzedaży akcji zwykłych imiennych Spółki (na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem zorganizowanym). W związku z powyższym nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, Prezes Zarządu poinformował, iż: 1) przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów posiadał: Liczba akcji..........Udział akcji w kapitale
zakładowym...........Liczba głosów............Udział głosów w ogólnej liczbie głosów 211.863.864..............50,85 %......................................................211.863.864..................50,85 % 2) po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów posiada: Liczba akcji...........Udział akcji w kapitale zakładowym..........Liczba głosów.............Udział głosów w ogólnej liczbie głosów 1.863.864...................0,45 %............................................................1.863.864....................0,45 % Prezes Zarządu oświadczył, iż nie istnieją podmioty zależne ode niego posiadające akcje Spółki, a także, iż zmiana liczby posiadanych głosów nie została dokonana przy udziale podmiotu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz