Trwa ładowanie...
d2e6b69

SERINUS ENERGY INC. - Dokumenty dotyczące pozyskania od EBOR kredytu dla Rumunii (7/2015)

SERINUS ENERGY INC. - Dokumenty dotyczące pozyskania od EBOR kredytu dla Rumunii (7/2015)

Share
d2e6b69

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokumenty dotyczące pozyskania od EBOR kredytu dla Rumunii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 - dotyczącego pozyskania od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (?EBOR?) kredytu w wysokości 10 mln EUR (?Kredyt?), przeznaczonego do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych na koncesji Satu Mare w Rumunii - na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?) informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowany jest ?Raport w sprawie istotnej zmiany" (?Raport?, ang. ?Material Change Report") podsumowujący informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 6/2015. Raport jest zgodny z Formularzem 51-102F3 i jego ogłoszenie czyni zadość wymogom prawa kanadyjskiego (Zarządzenie Krajowe NI 51-102). Treść Raportu przetłumaczona na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest treść dokumentów związanych z udzieleniem ww. finansowania przez EBOR ? oryginalne brzmienie dostępne jest pod adresem:
http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm po wpisaniu nazwy Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Serinus - PL - Zał do rb 7 2015 - Raport w spr istotnej zmiany 2 marca 2015.pdf | | | | | | | | | | |
| | Serinus - ENG - Attachment to Current Report 7 2015 - Material Change Report March 2, 2015.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 7/2015 Date: 2015-03-02 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Documents concerning EBRD Debt Facility for Romania Legal basis: other regulations Content: Referring to Current Report No. 6/2015 - concerning a new 10 million Euro debt facility from the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) and intended for capital program realised in the Satu Mare licence in Romania - and pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published the Material Change Report (the “MC Report”). The MC Report summarizes information presented in Current Report No. 6/2015. The MC Report was prepared pursuant to the Form 51-102F3 and its filing meets the requirements of the Canadian regulations (National Instrument NI 51-102). The Polish translation of the MC Report is enclosed to this current report. Additionally documents related
to above debt facility providing by EBRD were published via SEDAR system. The original text of the documents is available on www.sedar.com after typing the name of the Company on http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm and on Company’s website. | | |
| | | | |

d2e6b69

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Suite 1500, 700-4th Avenue SW | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

Podziel się opinią

Share
d2e6b69
d2e6b69