Trwa ładowanie...
d3vofdr
espi

SERINUS ENERGY INC. - Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. (10/2015)

SERINUS ENERGY INC. - Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. (10/2015)
Share
d3vofdr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. w Calgary, Prowincja Alberta, Kanada odbędzie się Walne Zgromadzenie (Zwyczajne i Nadzwyczajne) Spółki. Dzień ustalenia prawa do otrzymania zawiadomienia oraz prawa do głosowania i data ustalenia własności faktycznej zostały ustalone na 15 kwietnia 2015 r. Dalsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki będzie przekazywał w kolejnych raportach bieżących. Informacja o terminie Walnego Zgromadzenia została udostępniona na terytorium państwa siedziby Spółki w języku angielskim na stronie internetowej: www.sedar.com. Prospekty emisyjne Spółki, dostępne pod adresem www.serinusenergy.com, zawierają podsumowanie praw związanych z akcjami Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 10/2015 Date: 2015-03-21 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Topic: Information on the date of the Shareholders Meeting of SERINUS ENERGY INC. * Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information *Content: The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”) informs that the Annual General and Special Meeting (“AGS Meeting”) of the Company shall be held on May 20, 2015 in Calgary, Alberta, Canada. The record date for notice of meeting and the record date for voting, as well as the date of the determination of beneficial ownership shall be April 15, 2015. Further information concerning the AGS Meeting will be given by the Issuer by way of subsequent current reports. The information concerning the date of the AGS Meeting has been published English in the state where Company’s registered office is situated, at the website www.sedar.com. Prospectuses of the Company (available at www.serinusenergy.com) include the
summary of rights connected with the Company’s shares. | | |
| | | | |

d3vofdr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-21 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr