Trwa ładowanie...
d3xutc3
espi

SERINUS ENERGY INC. - Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. (7/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. (7/2014)

Share
d3xutc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2014 r. w Calgary, Prowincja Alberta, Kanada odbędzie się Walne Zgromadzenie (Zwyczajne i Nadzwyczajne) Emitenta. Dzień ustalenia prawa do otrzymania zawiadomienia oraz prawa do głosowania i data ustalenia własności faktycznej zostały ustalone na 9 kwietnia 2014 r. Dalsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Emitent będzie przekazywał w kolejnych raportach bieżących. Informacja o terminie Walnego Zgromadzenia została udostępniona na terytorium państwa siedziby Emitenta w języku angielskim na stronie internetowej: www.sedar.com. Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym Spółki z 2010 r. dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.serinusenergy.com Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 w zw. z §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 7/2014Date: 2014-03-17Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Topic: Information on the date of the Shareholders Meeting of SERINUS ENERGY INC. Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Issuer”, “Company”) informs that the Annual General and Special Meeting of the Issuer shall be held on May 14, 2014 in Calgary, Alberta, Canada. The record date for notice of meeting and the record date for voting, as well as the date of the determination of beneficial ownership shall be April 9, 2014. Further information concerning the Shareholders Meeting will be given by the Issuer by way of subsequent current reports. The information concerning the date of the Shareholders Meeting has been published English in the state in which the Issuer’s registered office is situated, at the website www.sedar.com. The summary of rights connected with the Issuer’s shares has been included in the 2010
Prospectus of the Company (available at www.serinusenergy.com). Legal basis: Article 38, Section 1, Item 1, in connection with Article 38, Section 4 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent (Journal of Laws No 33, Item 259 as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xutc3

| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | O | | - | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xutc3

Podziel się opinią

Share
d3xutc3
d3xutc3