Trwa ładowanie...
d2o85u8
espi

SETANTA - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą - EBC Solicitors S.A. (24/2014) - EBI

SETANTA - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą - EBC Solicitors S.A. (24/2014)
Share
d2o85u8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą - EBC Solicitors S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 6.11.2014 r. doręczona została Spółce umowa z EBC Solicitors S.A. obejmująca świadczenie usług autoryzowanego doradcy. Zawarta Umowa obejmuje świadczenie usług prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii F Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w szczególności do: 1) sporządzenia projektu uproszczonego dokumentu informacyjnego; 2) sporządzenia i złożenia wniosku ws. dematerializacji akcji; 3) sporządzenia i złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect; 4) sporządzenia i złożenia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Conall McGuire Prezes Zarządu
Piotr Boliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2o85u8

Podziel się opinią

Share
d2o85u8
d2o85u8