Trwa ładowanie...
d4b0jjx
espi

SETANTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta (1/2015)

SETANTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta (1/2015)
Share
d4b0jjx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym 5.01.2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie) sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, w sprawie dokonanych przez podmiot określony w art. 160 ust. 2 pkt. 4) lit. a) - Nordima Holdings Limited następujących transakcji na akcjach Emitenta na rynku NewConnect: W dniu 30 grudnia 2014 r. kupiła 2 akcje Emitenta po średniej cenie 14,50 zł za akcję; W dniu 2 stycznia 2015 r. kupiła 69 akcji Emitenta po średniej cenie 14,00 zł za akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SETANTA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-031 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 61 lok.211
(ulica) (numer)
+48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
(telefon) (fax)
office@setanta.pl www.setanta.pl
(e-mail) (www)
108-001-02-09 142795831
(NIP) (REGON)
d4b0jjx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Conall McGuire Prezes Zarządu Conall McGuire
2015-01-05 Piotr Boliński Członek Zarządu Piotr Boliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx