Trwa ładowanie...
d406hub

SFERANET - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie S ... - EBI

SFERANET - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki (4/2015)

Share
d406hub

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 03 marca 2015r. otrzymał informację, o zarejestrowaniu w dniu 24 lutego 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zrealizowanego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zarejestrowania zmian w Statucie Spółki. W wyniku dokonanej rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.818.000,00 zł do kwoty 3.418.000,00 zł i obecnie dzieli się na 3.418.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym: a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 318.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki. Jednocześnie Sąd w związku z rezygnacją Pani Anny Stanaszek z Członka Rady Nadzorczej (rezygnacja z dnia
22 grudnia 2014 roku) dokonał wykreślenia jej z KRS oraz wpisania powołanego na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kotas (uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 roku). Wpisano również powołanie Pani Anny Stanaszek jako Prokurenta samoistnego Spółki. Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu dokonane zmiany w Statucie oraz obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SferaNET-tekstjednolityStatutuSpolki-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SferaNET
-zmianyStatutu-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Sromek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub