Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (16/2011)

SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (16/2011)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu 15 lutego 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz") zawiadomienie, w którym Akcjonariusz przekazałinformacje dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Sfinks Polska S.A.Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku zbycia przez Pana Sylwestra Cacka w dniu 11 lutego 2011 r. wszystkich udziałów w spółce AnMar Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uległa zmniejszeniu liczba akcji Sfinks Polska S.A. w posiadaniu jakiej Akcjonariusz znajdował się pośrednio. Tym samym zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów AnMar Development Sp. z o.o. Pan Sylwester Cacek posiadał pośrednio 3.165.737 akcji Sfinks Polska S.A., które stanowiły 21,26% kapitału zakładowego Sfinks i uprawniały do 3.165.737 głosów, stanowiących 21,26% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.Po zawarciu ww. umowy sprzedaży udziałów Akcjonariusz nie posiada
pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji Spółki.Jak poinformował Akcjonariusz, pośrednie zbycie akcji zostało zrealizowane w związku z niemożnością wykonywania prawa głosu z tych akcji w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-437 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Kościuszki 80/82
(ulica) (numer)
042 6368061 042 6368131
(telefon) (fax)
k.galant@sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-02-15 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes