Trwa ładowanie...
d37aaj5
espi

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach (3/2013)

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach (3/2013)

Share
d37aaj5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Silva Capital Group S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Włodzimierza Kucińskiego (Akcjonariusz) o zejściu w liczbie głosów ogółem w Spółce Silva Capital Group S.A. poniżej progu 5%. Wg informacji zawartych w zawiadomieniu: 1. Przed zdarzeniem Pan Włodzimierz Kuciński posiadał (1.150.551) akcji Silva Capital Group S.A. dające 12,52% udział w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Silva Capital Group S.A. 2. Po zdarzeniu Pan Włodzimierz Kuciński posiada (1.150.551) akcji Silva Capital Group S.A. dające 0,81% udział w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Silva Capital Group S.A. 3. Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki inne niż wskazane w
niniejszym zawiadomieniu. 4. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 600 396 390 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792383479 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Adam Gbiorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37aaj5

Podziel się opinią

Share
d37aaj5
d37aaj5