Trwa ładowanie...
d1d95iw
espi

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej ...

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (3/2014)

Share
d1d95iw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
SILVA CAPITAL GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Silva Capital Group S.A.("Spółka") informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r.do Spółki wpłynęło zawiadomienie Synopsis Limited Sp. z o.o. Partners S.K.A. z dnia 12 marca 2014 r. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
20140317-SilvaCapitalGroupSA-ZawiadomienieozmianieogólnejliczbygłosównaWZ(SynopsisLimitedSp.zo.o.PartnersSKA).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d95iw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Krzysztof Wantoła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d95iw

Podziel się opinią

Share
d1d95iw
d1d95iw