Trwa ładowanie...
d2auwmw

SILVA CAPITAL GROUP - W nawiązaniu do raportu bieżącego w sprawie wezwania do wykonania zobowiąza ... - EBI

SILVA CAPITAL GROUP - W nawiązaniu do raportu bieżącego w sprawie wezwania do wykonania zobowiązania pieniężnego Emitenta: nr 34/2014 z dnia 2 października 2014 r. (23/2015)

Share
d2auwmw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego w sprawie wezwania do wykonania zobowiązania pieniężnego Emitenta: nr 34/2014 z dnia 2 października 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Silva Capital Group S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia, o wszczęciu egzekucji na wniosek wierzyciela Spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. Wynikającej z zawarcia w dniu 26.07.2013 r. w Warszawie umowy zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży akcji poza rynkiem regulowanym do wykonania zobowiązania pieniężnego Spółki pod firma Synopsis Limited Sp. z o.o. Partners S.K.A. z siedziba w Warszawie wynikającego z powyższej umowy przez zapłatę kwoty 3.647.449,70 zł. Spółka ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. reprezentowana jest przez byłego członka Rady Nadzorczej Emitenta Silva Capital Group S.A. Pana Przemysława Czichona. W związku z otrzymanym zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na wniosek wierzyciela Spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. Emitent dokonał analizy prawnej otrzymanego wszczęcia egzekucji i powyższa wierzytelność nie przysługuje Spółce ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A.. Emitent złoży stosowne odwołania w przewidzianym ustawowo terminie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2auwmw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Bartczak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2auwmw

Podziel się opinią

Share
d2auwmw
d2auwmw