Trwa ładowanie...
deot9gd
espi

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (48/2012)

SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (48/2012)

Share
deot9gd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SIMPLE Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. CRON Sp. z o.o. (" dalej jako Akcjonariusz") sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informujące, iż w wyniku transakcji zakupu akcji dokonanej w dniu 19 grudnia 2012 roku zmienił się stan posiadania Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz CRON Sp. z o.o. poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą stanu posiadania CRON Sp. z o.o. posiadał ogółem 1256988 akcji reprezentujących 28,66 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1256988 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,66 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Wskutek przeprowadzenia ww. transakcji zakupu akcji CRON Sp. z o.o. posiada obecnie ogółem 1320988 akcji
reprezentujących 30,12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1320988 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 30,12 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Akcjonariusz CRON Sp. z o.o. poinformował, iż żadna ze spółek zależnych od CRON Sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki, a ponadto, iż dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego pakietu akcji w Spółce | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

| | | SIMPLE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SIMPLE | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-555 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bronisława Czecha | | 49/51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 812 58 98 | | 815 49 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | simple@simple.com.pl | | simple.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-00-22-578 | | 012642634 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2012-12-27 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

Podziel się opinią

Share
deot9gd
deot9gd