Trwa ładowanie...
d336ehn

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty wzrósł w III kw. 2010 r. do 37,2 mln zł (opis)

27.10. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2010 roku do 37,2 mln zł z 32,4 mln zł rok...

Share
d336ehn

27.10. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2010 roku do 37,2 mln zł z 32,4 mln zł rok wcześniej i był zgodny z podanymi przez spółkę pod koniec września szacunkami, zakładającymi zysk w przedziale 36-37 mln zł.

Zysk operacyjny w okresie lipiec-wrzesień wzrósł do 45,9 mln zł z 38,7 mln zł i był również zgodny z zapowiedziami firmy (wcześniej Kęty szacowały, że wyniesie on 45-46 mln zł).

Przychody ze sprzedaży grupy w III kw. wzrosły do 341,5 mln zł z 299,1 mln zł przed rokiem. Wcześniej spółka zapowiadała, że wyniosą one ok. 330 mln zł.

d336ehn

Po trzech kwartałach zysk netto Kęt wyniósł 71,5 mln zł, zysk operacyjny 88 mln zł, a przychody 874,3 mln zł.

"W trzecim kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 340 mln zł i były o 14 proc. wyższe od zeszłorocznych, głównie dzięki znacznemu wzrostowi przychodów w segmencie systemów aluminiowych i segmencie wyrobów wyciskanych (wzrost po ok. 30 proc.) oraz opakowań giętkich (wzrost o 11 proc.)" - napisano w komentarzu do wyników.

Jak podała spółka, sprzedaż pozostałych segmentów spadła, głównie ze względu na niższą sprzedaż eksportową.

Kęty podały, że wynik na działalności operacyjnej był o ok. 19 proc. wyższy od zeszłorocznego, pomimo znacznych wzrostów cen surowca oraz spadku wartości euro w stosunku do złotego.

d336ehn

Podstawowym surowcem w grupie, stanowiącym ok. 30 proc. całkowitych kosztów i ok. 55-60 proc. kosztów surowców i materiałów, jest aluminium, złom aluminiowy, oraz taśma aluminiowa do produkcji folii.

"W III kwartale notowania aluminium wzrosły z poziomu ok. 2.000 USD za tonę na początku kwartału do poziomu ok. 2.300 USD za tonę pod koniec kwartału, co z punktu widzenia poziomu sprzedaży było pozytywnym czynnikiem, jednakże z punktu widzenia rentowności miało negatywny charakter dla spółki. Wzrost ten częściowo kompensowany jest przez zawarte transakcje zabezpieczające, a częściowo przenoszony na klientów poprzez stosowaną przez spółkę politykę cenową uzależniającą ceny produktów opartych w głównej mierze na aluminium od jego notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali" - napisano w komentarzu.

Pozytywny wpływ na wynik finansowy w trzecim kwartale miała niższa wycena kredytów walutowych wynikająca z umocnienia złotego. Spółka szacuje wpływ tego czynnika na ok. 4,5 mln zł.

Zysk operacyjny segmentu opakowań giętkich wzrósł w III kw. 2010 r. do 12,3 mln zł z 8,9 mln zł przed rokiem, segmentu wyrobów wyciskanych do 14,8 mln zł z 14,1 mln zł, segmentu systemów aluminiowych do 17,6 mln zł z 17,2 mln zł, segmentu akcesoriów budowlanych do 3,2 mln zł z 1,3 mln zł, a EBIT segmentu usług budowlanych spadł do 2,1 mln zł z 2,4 mln zł.

d336ehn

Spółka w środowym komunikacie podwyższyła prognozę skonsolidowanego zysku netto na cały 2010 rok o ok. 10 proc., do 89,5 mln zł. Sprzedaż, zysk operacyjny i EBITDA nie zostały skorygowane, ponieważ - jak informuje spółka - odchylenie od zakładanego poziomu w tym przypadku będzie niższe niż 10 proc.

Według dotychczasowej prognozy EBIT grupy ma wynieść w tym roku 117,6 mln zł, a przychody 1,18 mld zł. (PAP)

morb/ jtt/

d336ehn

Podziel się opinią

Share
d336ehn
d336ehn