Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej została ustalona na 18,1 zł. Spółka wyemituje do 55 mln akcji. Zapisy potrwają od 20 do 28 listopada - podała spółka w prospekcie. Ok. 530-650 mln zł z emisji trafi na budowę instalacji koksowania, a 350-470 mln zł na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.
Share
d37fxry

- Grupa Lotos, która rozpoczyna ofertę publiczną 55 mln akcji, zamierza w połowie przyszłego roku przedstawić strategię rozwoju do 2020 roku - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.

- Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2014 roku spadł do 843,5 mln zł z 1.090 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk PZU okazał zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 847 mln zł.

- PZU planuje opublikować nową strategię w grudniu - poinformował Andrzej Klesyk, prezes PZU.

d37fxry

- PZU nie spodziewa się, że do emisji obligacji podporządkowanych dojdzie w 2014 roku - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.

- PZU podtrzymuje, że jego porównywalna składka w 2014 roku może spaść w porównaniu do 2013 roku - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU.

- Globe Trade Centre wypracowało w trzecim kwartale 5,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto. Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali tymczasem wyniku na poziomie 3,1 mln euro.

- Zysk netto Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2014 roku spadł do 79,7 mln zł z 89,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 37 proc. niższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 126,3 mln zł. Wpływ na niższy zysk miało zawiązanie dodatkowych rezerw.

d37fxry

- Getin Noble Bank, który sprzedał do tej pory w 2014 roku kredyty nieregularne (NPL) o nominale 1,1 mld zł, spodziewa się, że do końca roku dojdzie do kolejnych takich transakcji - poinformował PAP Krzysztof Rosiński, prezes banku.

- Getin Noble Bank ocenia, że w kolejnych kwartałach sprzedaż kredytów hipotecznych nie będzie przekraczać 5 proc. łącznej sprzedaży banku - poinformował PAP Krzysztof Rosiński, prezes banku.

- Getin Noble Bank, który w III kwartale dotworzył rezerwy o wartości 44 mln zł, co było wynikiem AQR oraz rekomendacji KNF, będzie w IV kwartale weryfikował ich poziom - poinformował PAP Krzysztof Rosiński, prezes banku.

- Getin Noble Bank w IV kwartale 2014 roku nie spodziewa się większych zmian w poziomie marży odsetkowej - poinformował PAP Krzysztof Rosiński, prezes banku.

d37fxry

- Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 387 mln zł i był o 65 proc. niższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 744 mln zł.

- PGE zakłada, że w 2015 roku powtarzalna EBITDA grupy w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wzrośnie rok do roku. Spółka zaklada też wzrost EBITDA w segmencie obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej - podała spółka w prezentacji.

- PGE nie spodziewa się żadnych istotnych odpisów w czwartym kwartale - poinformowała w czwartek Magdalena Bartoś, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych spółki.

- Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 318,4 mln zł i był o 13,2 proc. niższy rok do roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 269 mln zł.

d37fxry

- Opóźnienie przy realizacji bloku w Stalowej Woli może wynieść kilka miesięcy - poinformował podczas konferencji prezes Tauronu Dariusz Lubera.

- Tauron zakłada, że w grudniu otrzyma oferty wiążące od potencjalnych inwestorów na zakup farm wiatrowych - poinformowali przedstawiciele spółki.

- Tauron może osiągnąć do końca 2015 roku wyższe oszczędności niż zaplanowano - poinformował prezes Dariusz Lubera.

- Tauron może w pierwszym kwartale 2015 roku podjąć rozmowy z bankami na temat rolowania części obligacji - powiedział wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki.

d37fxry

- Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka. Potencjalnie zainteresowana przejęciem może być PGE - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółek.

- PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w przyszłym roku. Enea widzi potencjał do spadku cen.

- Grupa Azoty miała w III kw. 2014 r. 4,5 mln zł zysku netto wobec 7 mln zł straty konsensusu.

- Grupa Azoty chce, by docelowo dostawy gazu spoza systemu wynosiły 50 proc. W tym roku będzie to około 40 proc. - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes spółki Andrzej Skolmowski.

d37fxry

- Zakupy nawozów pod wiosenne aplikacje mogą przesunąć się z czwartego kwartału na pierwszy kwartał 2015 roku - poinformowała w komentarzu do raportu kwartalnego Grupa Azoty.

- Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej PKP Cargo w trzecim kwartale wyniósł 99,1 mln zł. Wynik okazał się o 15 proc. wyższy od konsensusu PAP. Przychody wyniosły tymczasem 1,069 mld zł i były niecałe 5 proc. niższe od oczekiwań.

- PKP Cargo spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przewozów kruszyw, materiałów budowlanych oraz rud i metali w 2015 roku. Spółka szacuje, że przewozy intermodalne wzrosną dwucyfrowo, a kolejowy transport węgla pozostanie stabilny.

- PKP Cargo rozważa uruchomienie programu dobrowolnych odejść - poinformował Adam Purwin, prezes spółki.

- Zysk netto grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 48,1 mln zł i okazał się lepszy od konsensusu na poziomie 41,7 mln zł zysku.

- Cyfrowy Polsat zapowiada kontynuację realizacji dotychczasowej strategii i chce koncentrować się na dalszym wzroście RGU - powiedział na konferencji Tomasz Gillner-Gorywoda, prezes spółki.

- W 2015 r. Grajewo planuje wydać na inwestycje 80-100 mln zł. Spółka chce się skupić na obniżeniu kosztów, podniesieniu jakości produktów i ich marżowości. Planowane działania mają potencjał poprawy wyników o ponad 80 mln zł w trakcie 2-3 lat - poinformowali członkowie zarządu firmy.

- Ze względu na wydłużenie zapisów w wezwaniu Cedrobu na PKM Duda, spółka przyjmie nową trzyletnią strategię z opóźnieniem. Zarząd zakłada, że powinna ona zostać zatwierdzona do końca I kwartału 2015 r. - poinformował Dariusz Formela, prezes PKM Duda.

- Bank Gospodarstwa Krajowego powoła fundusz, którego zadaniem będzie wspieranie akwizycji zagranicznych małych i średnich firm - poinformowano w komunikacie BGK. Początkowy kapitał funduszy w wysokości 100 mln zł, w ciągu 7 lat ma wzrosnąć do 1,5 mld zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest gotów udzielić Węglokoksowi finansowania w wysokości kilkuset milionów złotych na przejęcie kopalni od Kompanii Węglowej - poinformował w czwartek prezes banku Dariusz Kacprzyk.

- Dotychczasowy program naprawczy Kompanii Węglowej jest już nieaktualny - wynika z informacji zarządu spółki przekazanych przez związki zawodowe. Powód to fiasko jednego z zakładanych źródeł finansowania: spółka nie wyemituje euroobligacji.

- W trybie pilnym zbierze się rządowy zespół, który będzie analizował możliwości długoterminowego finansowania górnictwa - poinformował na konferencji prasowej minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

- Wspólne prace nad powiększaniem i unowocześnianiem stołecznej sieci ciepłowniczej przy zachowaniu atrakcyjnych cen, to główne cele porozumienia podpisanego w czwartek między operatorem warszawskiej sieci - Dalkią i głównym producentem ciepła - PGNiG Termika.

- Grupa Duon po raz kolejny podwyższyła prognozę wyników na 2014 rok, tym razem szacunki dotyczące zysku netto podniesiono do 22,4 mln zł z 17,5 mln zł.

- Wynik netto Redanu w 2014 r., oczyszczony ze zdarzenia jednorazowego, może być na podobnym poziomie jak rok wcześniej, o ile kursy walut nie zanotują gwałtownych zmian - poinformował wiceprezes spółki Bogusz Kruszyński. W przyszłym roku Redan chce otworzyć 50 sklepów Textilmarket.

- Jednym z celów strategicznych spółki jest wejście od 2015 r. na rynek instalacji gazowych - poinformowała Zetkama w materiałach na konferencję prasową.

- Hygienika planuje emisję obligacji o wartości 25 mln zł, a pozyskane środki przeznaczy na otwarcie nowych sklepów sieci Dayli - poinformował Kamil Kliniewski, prezes spółki. W 2015 r. ma powstać 50 własnych i 20 franczyzowych sklepów.

- Całkowity portfel zamówień Kopeksu na koniec trzeciego kwartału wyniósł 1,396 mld zł i był tym samym niższy o 4 proc. rdr - poinformował Kopeks w materiałach prasowych.

- Polskie Inwestycje Rozwojowe, PCC Intermodal i PCC SE zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu rozbudowy terminali intermodalnych zlokalizowanych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach - podano w komunikacie PCC Intermodal. Zaangażowanie PIR w projekt wyniesie 85 mln zł.

- Biedronka chce do 2017 roku osiągnąć 11 mld euro sprzedaży - poinformowało Jeronimo Martins w prezentacji dotyczącej perspektyw dla tej sieci na lata 2015-17. Biedronka planuje otworzyć w obecnym formacie co najmniej 300 nowych sklepów i zainwestować w tym okresie 700-800 mln euro.

- New World Resources zakłada, że w 2015 roku produkcja węgla wyniesie 7,5-8 mln ton - podała spółka w komunikacie prasowym. Nie oczekuje znaczących zmian cen węgla koksującego i węgla energetycznego.

- NWR nie oczekuje znaczących zmian cen węgla koksującego i węgla energetycznego w przyszłym roku - poinformował PAP Marek Jelinek, wiceprezes ds. finansowych NWR. Spółka będzie w 2015 r. dalej ciąć koszty i CAPEX.

- Michał Sołowow i FTF Galleon wzywają do sprzedaży 339.224.545 akcji Rovese, czyli 41,81 proc., po 1,42 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry