Trwa ładowanie...
d2pbfb2

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- ING Bank Śląski spodziewa się wypracowania w 2016 r. niższych wyników niż w 2015 r. - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku.

Share
d2pbfb2

- ING Bank Śląski ocenia, że w 2016 roku będzie trudno utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu portfela kredytowego; liczy, że w tym roku utrzyma sprzedaż kredytów gotówkowych i liczbę pozyskanych klientów na poziomie z 2015 roku - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku.

- ING Bank Śląski liczy, że w 2016 roku lekko poprawi poziom marży odsetkowej netto - poinformował Mirosław Boda, wiceprezes banku.

- Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2015 roku spadł do 205,7 mln zł z 230,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 12 proc. powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 183,8 mln zł.

- Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2015 roku wzrósł do 309,5 mln zł z 308,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 8 proc. wyższy do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 287,6 mln zł.

d2pbfb2

- mBank zakłada, że w 2016 roku zysk netto wyniesie ok. 1 mld zł, a podatek bankowy kosztować go będzie do 500 mln zł w skali roku - poinformował na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

- Zarząd mBanku planuje rekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku - poinformował na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

- Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała w środę prezesa KGHM Herberta Wirtha i powołała na to stanowisko Krzysztofa Skórę - poinformowała spółka w komunikacie.

- Jean-Franois Fallacher 1 maja zostanie prezesem Orange Polska. Zastąpi Bruno Duthoit, który zostanie zastępcą dyrektora wykonawczego Grupy Orange ds. Europy, odpowiedzialnym za Europę Centralną - podała spółka w komunikacie.

d2pbfb2

- Orange Polska zdecydował, że odwoła się od wyroku Sądu Unii Europejskiej i zaskarży go Trybunału Sprawiedliwości - poinformowała spółka w komunikacie.

- Orange Polska zawarła ze spółką Atlas Services Belgium, w 100 proc. zależną od Orange SA, umowę pożyczki do wysokości 2,7 mld z terminem zapadalności w czerwcu 2021 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Agencja Standard&Poor's potwierdziła długoterminowy rating mBanku na poziomie "BBB", zmieniając jednocześnie perspektywę ratingu ze "stabilnej" na "negatywną" - poinformował bank w komunikacie.

- Palmyra wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki Ferro po 10,50 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 25 marca.

d2pbfb2

- Biotechnologiczna spółka Selvita podpisała umowę wynajmu laboratoriów w Poznaniu o powierzchni 500 m kw., w których ma pracować ok. 50 naukowców - podała spółka w komunikacie. Otwarcie oddziału planowane jest na wrzesień.

- Qumak domaga się 4 mln zł zaległych należności od spółki Data Techno Park (DTP), wchodzącej w skład grupy Cube.ITG. Qumak złożył do sądu pozew i oczekuje na nakaz płatniczy. Przedstawiciele Cube.ITG i DTP nie komentują sprawy, twierdząc że treść umowy jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

- Tell podwyższył prognozę zysku netto za rok ubiegły do 11,05 mln zł z 10,5 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2 proc. w stosunku do prognozy opublikowanej w czerwcu 2015 roku - informuje spółka w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł - podał KNF w komunikacie na swojej stronie internetowej.

d2pbfb2

- Średnia dzienna produkcja Serinusa ekwiwalentu ropy naftowej w IV kwartale ubiegłego roku spadła do około 3.957 boe/d, co stanowi 3-proc. spadek w stosunku do 4.072 boe/d uzyskanych w III kwartale 2015 roku - informuje spółka w komunikacie.

- Konsorcjum Electrum (lider), Unibep i PBW Olmex w wyniku wygrania przetargu podpisało z PGNiG Termika kontrakt w wartości 29,5 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

- Kompania Węglowa (KW) rozpoczęła rozmowy z inwestorami, zainteresowanymi zaangażowaniem się w Polską Grupę Górniczą (PGG), gdzie trafi 11 kopalń Kompanii. Docelową wartość niezbędnego dokapitalizowania spółka szacuje maksymalnie na 2,2 mld zł, z czego 1,5 mld zł mają wnieść inwestorzy.

- Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że środki potrzebne na restrukturyzację i inwestycje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej mają pochodzić m.in. od inwestorów, którzy zechcą zaangażować się w spółki z grupy JSW. Zapewnił, że Skarb Państwa zachowa kontrolę nad tymi aktywami.

d2pbfb2

- W przetargu na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn - Kościan Południe jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Budimeksu za 292,1 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

- Kruk zakupił portfel wierzytelności z Santander Consumer Bank za cenę 51,9 mln zł. Łączna wartość nominalna kupionych wierzytelności wynosi 327 mln zł.

- Zarząd notowanej na NewConnect spółki EBC Solicitors zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2015 r. w wysokości 600 tys. zł, co daje 5 gr na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Klienci Pioneer Pekao Investment Management zmniejszyli udział w akcjonariacie BBI Development poniżej progu 5 proc. i ma obecnie 4,51 proc. akcji tej spółki - poinformował BBI Development w komunikacie.

d2pbfb2

- Fundusze zarządzane przez Altus TFI w wyniku transakcji kupna prawie 1,2 mln akcji przekroczył próg 5 proc. akcji w BBI Development i ma obecnie 5,01 proc. akcji tej spółki - poinformował BBI Development w komunikacie.

- W najbliższy wtorek we wszystkich kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej odbędą się tzw. masówki - spotkania, podczas których związkowcy przedstawią górnikom swoją ocenę dot. m.in. przyszłości restrukturyzowanej spółki. Czekają też na stanowisko ministra energii.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2