Trwa ładowanie...
d1ywvlc

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- PGNiG miał w II kw. tego roku 115 mln zł straty netto wobec 621 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zbliżony do wcześniejszych szacunków opublikowanych przez firmę, zakładających 120 mln zł straty.

Share
d1ywvlc

- Marża operacyjna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na sprzedaży gazu wysokometanowego w drugim kwartale tego roku wyniosła minus 2 proc., a w całym półroczu plus 1 proc. - podała spółka.

- PGNiG chce utrzymywać dywidendę na poziomie ok. 0,20 zł na akcję - poinformował na telekonferencji prezes spółki Piotr Woźniak. Dodał, że buy-back to sposób na lokowanie nadwyżek kapitału.

- PGNiG chce wykupić zapadające euroobligacje i zastąpić je obligacjami krajowymi - poinformował w piątek wiceprezes Bogusław Marzec.

d1ywvlc

- Efekty szczelinowania wierceń na pomorskiej koncesji łupkowej na razie wykazują niestety słabe wyniki, a ostateczne ich efekty będą znane za mniej więcej miesiąc - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Decyzję co do kontynuacji projektu spółka ma podjąć do końca roku.

- Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć w 2016 r. od 2 do 4 proc. wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 3-5 proc. Rynek reklamy w dziennikach ma się skurczyć o 16-19 proc., a nie o 9-12 proc. jak zakładała wcześniej spółka - podała Agora w raporcie półrocznym.

- Grupa Agory miała w drugim kwartale 2016 roku 5,1 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 3,8 mln zł zysku rok temu. Starta okazała się wyższa od oczekiwań analityków, którzy zakładali, że wyniesie ona 3,1 mln zł.

- Agorze będzie trudno nadrobić w II połowie roku jednostkową stratę z I półrocza - poinformował w piątek Grzegorz Kossakowski, członek zarządu spółki.

d1ywvlc

- Agora oczekuje, że w 2016 r. padnie kolejny rekord frekwencji w polskich kinach. Spółka zamierza uruchomić w II połowie roku pięć kin w ramach sieci Helios i zwiększyć swój udział w rynku - poinformowali na konferencji przedstawiciele Agory.

- Zysk netto Banku BPH w II kwartale 2016 roku wyniósł 68,9 mln zł. Korzystny wpływ na wyniki banku miało rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., z którego przychód dla banku wyniósł 95,4 mln zł - poinformował bank w raporcie.

- Agencja Fitch potwierdziła rating wsparcia Banku Pekao SA na poziomie "2" - poinformował Fitch w piątkowym komunikacie.

- ZPC Otmuchów utworzą odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 36,9 mln zł na poziomie grupy. Tym samym zaraportują w I połowie roku 37,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Przychody sięgną 116,6 mln zł - podała spółka w komunikacie.

d1ywvlc

- AmRest oczekuje, że wyniki w drugim półroczu będą lepsze niż w pierwszym - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Zysk netto grupy Getin Holding z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2016 roku wyniósł 168 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 38,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie.

- ZM Ropczyce z umiarkowanym optymizmem patrzą na drugą połowę 2016 roku - poinformował prezes Józef Siwiec w komunikacie prasowym. Spółka ocenia, że koniunktura gospodarcza w Polsce w drugim półroczu tego roku nie powinna przeszkodzić w realizacji jej planów.

- Noble Funds TFI zwiększyło zaangażowanie w Asbis do 2.934.690 akcji i ma obecnie 5,29-proc. udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

d1ywvlc

- Getin Holding, który w I połowie 2016 roku odnotował zysk we wszystkich krajach, w których działa, liczy, że druga połowa roku dla biznesów zagranicznych będzie jeszcze lepsza - poinformował Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu.

- MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w MLP Group do 948.387 akcji i ma 5,24 proc. głosów na walnym - podała spółka w komunikacie.

- Unimot podwyższył prognozę finansową na 2016 rok i zakłada wypracowanie na poziomie skonsolidowanym 2 mld zł przychodów, 33,8 mln zł zysku EBITDA oraz 20 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc