Trwa ładowanie...
d3sn27s

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Zysk netto grupy Banku BGŻ w trzecim kwartale 2014 r. wzrósł do 68,8 mln zł z 51,8 mln zł rok wcześniej - podała spółka w piątkowym raporcie.
Share
d3sn27s

- Bank Gospodarstwa Krajowego powoła fundusz, którego celem będzie wspieranie akwizycji, głównie małych i średnich firm, na rynkach zagranicznych - poinformował w rozmowie z PAP prezes banku Dariusz Kacprzyk.

- PGNiG miał w III kw. 2014 r. 616 mln zł zysku netto wobec 654 mln zł przed rokiem. Wynik był powyżej konsensusu na poziomie 578,7 mln zł. Na wyniki pozytywnie wpłynęło m.in. rozwiązanie odpisu na zapasach gazu na kwotę 141 mln zł.

- Wyniki PGNiG za trzeci kwartał sa zbliżone do konsensusu i pozostaną raczej neutralne dla kursu. Analityków zaskoczyła natomiast duża strata na hedgingu.

d3sn27s

- Marża PGNiG na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła w trzecim kwartale 2014 roku minus 1 proc. wobec minus 3 proc. rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Od stycznia do września tego roku udział PGNiG w imporcie gazu do Polski obniżył się o 6 punktów procentowych, do 88,3 proc., z powodu wzrostu aktywności innych podmiotów na liberalizującym się rynku gazu, w tym odbiorców końcowych wyłączonych z obowiązku dywersyfikacji dostaw oraz utrzymywania zapasu obowiązkowego - podała spółka w prezentacji.

- PGNiG może w czwartym kwartale dokonać odpisów na aktywach w segmencie poszukiwań i wydobycia w związku z sytuacją makroekonomiczną i otoczeniem regulacyjnym - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

- Zarówno PGNiG, jak i PGNiG Obrót Detaliczny złożyły wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki - poinformował na konferencji prasowej prezes PGNiG Mariusz Zawisza.

d3sn27s

- PGNiG będzie szukać okazji do przejęć o względnie małym ryzyku inwestycyjnym - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki, Mariusz Zawisza. Zdaniem przedstawicieli spółki w związku ze spadkiem cen ropy transakcje mogą być, z punktu widzenia kupującego, atrakcyjne.

- Tauron Ekoenergia, z grupy Tauron, podpisała umowę na budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW. Wartość inwestycji to 100 mln zł - podał Tauron w komunikacie prasowym.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt związany z emisją akcji Lotosu - podała spółka w komunikacie.

- Zysk netto grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2014 roku wyniósł 213 mln zł wobec 59,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 216,9 mln zł.

d3sn27s

- Prawdopodobieństwo emisji euroobligacji maleje z każdym kwartałem - ocenił w rozmowie z dziennikarzami wiceprezes Energi ds. finansowych Roman Szyszko.

- Wyniki Energi w tym roku będą zbliżone do konsensusu rynkowego, może lekko poniżej - poinformował w piątek na konferencji Mirosław Bieliński, prezes Energi.

- KIO nakazała odrzucenie oferty konsorcjum Salini w przetargu na obwodnicę Ostródy ze względu na rażąco niską cenę. KIO podtrzymała też odrzucenie oferty Astaldi w tym przetargu - poinformowała PAP rzecznika KIO Justyna Tomkowska. Po wyroku blisko zlecenia jest konsorcjum Budimeksu, którego oferta była trzecia w tym przetargu.

- W ramach półrocznej rewizji indeksów MSCI, z indeksu MSCI Poland zostanie wyłączona Jastrzębska Spółka Węglowa. Zastąpi ją spółka CCC - podało MSCI w komunikacie.

d3sn27s

- W przetargu na dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej oferty wstępne złożyło czterech wykonawców: Sygnity, konsorcjum Alstom Grid i Asseco Poland, Siemens i ABB. Wszyscy zostali zaproszeni do negocjacji - poinformowała PAP rzeczniczka PSE Beata Jarosz.

- Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2014 roku 10,1 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 9,7 mln zł straty netto w III kw. 2013 r. Strata netto okazała się niższa od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 14,1 mln zł straty.

- Wyniki Agory w trzecim kwartale 2014 roku okazały się lepsze od oczekiwań analityków. W ich opinii, dystrybucja filmu "Bogowie" i wynikająca z wyborów samorządowych poprawa w segmencie outdoor, będą pozytywnie wpływać na wyniki spółki w czwartym kwartale.

- Agora jest spokojna o osiągnięcie liczby 40 tys. subskrybentów płatnych serwisów cyfrowych "Gazety Wyborczej" do końca 2014 roku - poinformował podczas piątkowej telekonferencji Bartosz Hojka, prezes Agory.

d3sn27s

- Zysk netto grupy LPP, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2014 r. 81,7 mln zł wobec 110,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik był niższy od konsensusu na poziomie 106,2 mln zł.

- Grupa LPP zakłada w 2015 roku wzrost powierzchni handlowej o 21 proc. do 872 tys. m kw. z planowanych 720 tys m kw. na koniec tego roku - podała spółka w prezentacji.

- Zysk netto Amrestu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 31,4 mln zł, o 25 proc. powyżej rynkowych oczekiwań.

- Grupa AmRest, której EBITDA wzrosła w trzecim kwartale o prawie 30 proc., liczy na dalszą poprawę wyników w kolejnych okresach - podała spółka w komunikacie prasowym.

d3sn27s

- Grupa AmRest szacuje, że w przyszłym roku straty na nowych rynkach wyniosą maksymalnie 2 mln euro - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

- Pegas Nonwovens wyemitował obligacje o wartości nominalnej 2,5 mld CZK i oprocentowaniu stałym 2,85 proc. w skali roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Selvita podpisała kontrakt z Felicitex Therapeutics na badania nad nowymi lekami celującymi w uśpione komórki nowotworowe - podała spółka w komunikacie. Umowa gwarantuje Selvicie ok. 2 mln zł finansowania przez 15 miesięcy badań.

- Atal złożył prospekt emisyjny do KNF i planuje debiut na GPW w pierwszym kwartale 2015 roku. W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje 6,5 mln akcji serii E - poinformował Atal w komunikacie prasowym.

- PKP zmieniły termin składania ofert wstępnych w sprawie zakupu udziałów TK Telekom na 26 listopada. Wcześniej termin ten był wyznaczony na 19 listopada - podały PKP.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s