Trwa ładowanie...
d3vofdr

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- EBC Solicitors wyemituje 4 mln akcji na okaziciela serii D w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna została ustalona na 1 zł za papier - poinformowała spółka w memorandum informacyjnym.
Share
d3vofdr

- Mercator Medical planuje budowę w Tajlandii drugiego zakładu fabryki rękawic medycznych i budowę fabryki włókniny w Polsce. Moce produkcyjne wzrosnąć mają o ok. 150 proc., do 3 mld sztuk rocznie. Spółka chce umocnić pozycję w regionie, a do końca 2017 r. uruchomi zorganizowaną sprzedaż w wybranych krajach Europy Zachodniej - podała spółka.

- Vivid Games na 2017 r. planuje premiery pięciu tytułów. W ciągu trzech lat spółka chce zbudować portfolio kilkunastu gier free to play zapewniający wydawcy 40-60 proc. udział w przychodach. To ma uplasować bydgoską firmę w czołówce wydawców gier F2P na urządzenia mobilne - podała spółka w komunikacie prasowym.

- ERG planuje zakup linii do produkcji folii, a realizacja tej inwestycji zwiększy moce produkcyjne o 18 proc. Koszt inwestycji wyniesie 5,73 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

d3vofdr

- Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w czerwcu 152 tys. sztuk i było o 12,9 proc. niższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem wynik jest słabszy o blisko 5 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

- Asseco SEE podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi zakładające, że 2016 r. będzie porównywalny do 2015 r. Spółka spodziewa się pozytywnego wpływu umowy z Wincor Nixdorf w Rumunii na wyniki w 2017 r. Informatyczna grupa chce zwiększyć niezależność trzech głównych segmentów biznesowych - poinformował prezes spółki Piotr Jeleński.

- KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki informatycznej PGS Software - podała firma w komunikacie. Prospekt został przygotowany w związku z planami przeniesienia notowań PGS Software z rynku NewConnect na rynek główny.

- Giełda Papierów Wartościowych, w związku ze zbliżającym się terminem wykupu wyemitowanych obligacji serii A i B, rozpoczyna proces wyboru doradców do ewentualnej emisji długoterminowych obligacji nowej serii - podała spółka w komunikacie.

d3vofdr

- LPP podpisał ze spółką z grupy Rapa Torg Group umowę o współpracy na zasadzie franczyzy. Na jej mocy w I połowie 2017 r. w Mińsku zostanie otwarty pierwszy salon Reserved na Białorusi. W ciągu dwóch lat w stolicy Białorusi powstanie do trzech sklepów tej marki - podała spółka w komunikacie.

- ABC Data w ciągu roku zwiększyła udział w krajowym rynku dystrybucji IT o blisko 2 pp., co oznacza, że kontroluje 23 proc. rynku i jest bliska zrealizowania jednego z kluczowych założeń strategii rozwoju na lata 2016-2018 - podał dystrybutor w komunikacie powołując się na dane organizacji badawczej Context za czerwiec.

- W wezwaniu na akcje Banku BPH ogłoszonym przez Alior Bank objęto zapisami co najmniej 48,49 proc. akcji banku, co było warunkiem wezwania - poinformował Alior Bank.

- Należąca do Unibepu spółka celowa Szczęśliwicka zawarła z BZ WBK umowę kredytową. Środki mają być przeznaczone na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. - podał Unibep w komunikacie.

d3vofdr

- Poziom zakontraktowania w Comarchu jest 20 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. - poinformował prezes Comarchu Janusz Filipiak w serwisie parkiet. com.

- Przy projekcie budowy nowego bloku energetycznego w należącej do Enei elektrowni Kozienice są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych, ale nie wiadomo jeszcze, jak wpłynie to na końcowy termin oddania bloku do eksploatacji - poinformowała PAP Enea.

- Action otrzymał od Banku Societe Generale oddział w Polsce pismo, w którym bank odmawia wystawienia gwarancji bankowej dla jednego z kontrahentów spółki na kwotę 15 mln zł - podał dystrybutor w komunikacie.

- KNF postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania banku Getin Noble Bank jako "innej instytucji o znaczeniu systemowym" i nałożenia na bank bufora w wysokości równoważnej 0,25 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - podał bank w komunikacie.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr