Trwa ładowanie...
d4116rr

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2015 roku spadł do 624,4 mln zł z 634,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 598,3 mln zł.

Share
d4116rr

- Po wynikach I kwartału 2015 roku Bank Pekao podtrzymuje, że jego zysk w całym 2015 roku spadnie w tempie jednocyfrowym - poinformował dziennikarzy Luigi Lovaglio, prezes banku.

- Bank Pekao liczy, że w 2015 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich będzie wyższa niż w 2014 roku, kiedy wyniosła ponad 12 mld zł - poinformował dziennikarzy Luigi Lovaglio, prezes banku.

- Bank Pekao spodziewa się, że w II kwartale jego przychody odsetkowe spadną w porównaniu do I kwartału, jednak w III kw. powrócą do poziomu z I kwartału, a w kolejnym - wzrosną - poinformował dziennikarzy Luigi Lovaglio, prezes banku.

d4116rr

- Strata netto grupy LPP, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w pierwszym kwartale 2015 r. 37,3 mln zł wobec 14,9 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 56,5 mln zł straty netto.

- LPP zmniejsza w porównaniu z wcześniejszymi planami CAPEX na rozwój sieci w tym roku o 11 proc. do 410 mln zł - podała spółka w prezentacji.

- Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej PKP Cargo w pierwszym kwartale wyniósł 17,8 mln zł i okazał się o 10,6 proc. wyższy od konsensusu PAP. Przychody wyniosły tymczasem 896,4 mld zł i były 1 proc. poniżej oczekiwań.

- Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w kwietniu 2015 r. spadła do 7,87 USD/bbl z 10,32 USD/bbl w marcu - poinformowała firma w komunikacie prasowym.

d4116rr

- Backlog ZUE wynosi obecnie ok. 800 mln zł, wobec 760 mln zł na początku roku - poinformował prezes spółki Wiesław Nowak. ZUE przeznaczy zysk za 2014 r. na rozwój segmentu produkcyjnego w ramach spółki Railway, inwestycje w park maszynowy i realizację bieżących kontraktów.

- Trakcja jest spokojna o poziom marż w 2015 r., a portfel zamówień na koniec I kwartału wynosił ponad 1,2 mld zł - poinformował Jarosław Tomaszewski, p.o. prezesa Trakcji. Dodał, że spółka nie planuje wcześniejszego wykupu obligacji.

- Na wyniki Action w I kw. negatywnie wpłynęły różnice kursowe i spadek marż, więc zysk dystrybutora może się okazać niższy rdr. Obroty Action mogły natomiast zanotować jednocyfrowy wzrost. Zapasy magazynowe na koniec kw. były na niższym poziomie niż na koniec 2014 r. - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Piotra Bielińskiego.

- Action, którego wyniki w ostatnich latach rosły w dwucyfrowym tempie, spodziewa się, że tegoroczne rezultaty mogą być porównywalne rdr lub zanotować lekki wzrost. Wprowadzenie odwróconego VAT nie wpłynie jakoś szczególnie negatywnie na spółkę. Action zakłada poprawę przepływów operacyjnych po utracie dystrybucji HP.

d4116rr

- Action pracuje nad zmianą organizacji pod kątem zakupów i sprzedaży, co ma skutkować zwiększeniem rentowności, a zmiany chce wdrożyć w najbliższych kwartałach. Dystrybucja ma być nadal głównym filarem spółki, a nowe plany nie będą wymagały dodatkowych nakładów inwestycyjnych - poinformował PAP prezes Action Piotr Bieliński.

- Zarząd CEZ proponuje wypłatę 40 CZK dywidendy na akcję - podała spółka w raporcie.

- CEZ, który ma po pierwszym kwartale 7,6 mld CZK skorygowanego zysku netto, podtrzymuje, że w całym roku wypracuje 27 mld CZK zysku netto - podała spółka w komunikacie.

- Portfel zamówień Selvity na dzień publikacji raportu gwarantuje przychody w 2015 r. na poziomie 37,63 mln zł - podała spółka.

d4116rr

- Zysk netto Neuki w I kwartale 2015 r. spadł o 11,7 proc. rdr do 32,1 mln zł i okazał się niższy od oczekiwań analityków o 8 proc. Grupa poprawiła o blisko 40 proc. rdr EBIT, przewyższając konsensus o 3,4 proc. Udział Neuki w rynku hurtu leków spadł kdk o 0,9 pkt. proc. do 29,2 proc.

- Zysk netto Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 57,3 mln zł i był wyższy o 9 proc. w porównaniu z zyskiem netto za analogiczny okres 2014 r., który spółka wypracowała na poziomie 52,4 mln zł.

- Skarbiec TFI chce w kolejnych kwartałach utrzymać tempo napływów nowych środków do produktów wysokomarżowych, w tym do funduszy akcyjnych i alternatywnych. Prezes Marek Rybiec zapowiada uruchomienie w drugim kwartale dwóch nowych subfunduszy: akcji Value i obligacji globalnych.

- Grupa LPP zakłada w tym roku spadek marży brutto na sprzedaży o 2-3 punkty procentowe. Chce obniżyć koszty na m kw. o ok. 10 proc. rdr - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Zarząd w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację co do podziału ubiegłorocznego zysku.

d4116rr

- Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydują 9 czerwca o wypłacie w formie dywidendy 7,2 mln zł z zysku za 2014 r., co daje 0,50 zł na akcję - wynika z treści uchwał przygotowanych na ZWZ.

- PKP Cargo spodziewa się, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału inwestycje infrastrukturalne w Polsce przyspieszą, co przełoży się na wzrost przewozów kruszyw i materiałów budowlanych. Grupa ocenia, że przewóz najważniejszej grupy towarowej - węgla - ustabilizował się.

- Exorigo-Upos wypłaci w formie dywidendy 7,7 mln zł z zysku za 2014 r., co daje 0,77 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Małkowski-Martech wypłaci w formie dywidendy 321,6 tys. zł z zysku za 2014 r., co daje 0,04 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

d4116rr

- Po zakończeniu procesu pozbywania się kopalń przynoszących największe straty w Kompanii Węglowej, firma koncentruje się na działaniach restrukturyzacyjnych. Chodzi m.in. o efektywność wydobycia - wzrostu produkcji na najbardziej opłacalnych ścianach. Jak poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes KW Krzysztof Sędzikowski, dzięki prowadzonym działaniom naprawczym wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji - PAP) Kompanii jest dodatni i po pierwszym kwartale wyniósł 114,7 mln zł, przy pierwotnym założeniu 45,7 mln zł. Celem na 2017 r. jest samofinansowanie tzw. Nowej KW i EBITDA na poziomie 2 mld zł.

- Na koniec kwietnia wartość aktywów pod zarządzaniem TFI wzrosła o 2 proc. wobec marca i wynosiła 224,8 mld zł. Saldo wpłat i wypłat wyniosło +2,7 mld zł - poinformowały w raporcie Analizy Online.

- Konsorcjum, którego liderem jest Qumak, podpisało kontrakt za 35,8 mln zł netto na wykonanie ekspozycji stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Alumetal, mimo słabszych od oczekiwań zarządu wyników I kw., utrzymuje że celem na ten rok jest min. 12,5-proc. wzrost EBITDA i zysku netto zapisany w programie motywacyjnym. Spółka z optymizmem patrzy na kolejne kwartały ze względu na dobre perspektywy branży motoryzacyjnej, z którą jest związana.

- ZWZ Zakładów Automatyki Polna postanowiło przeznaczyć 3,89 mln zł zysku netto za 2014 r. oraz 3,19 mln zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co daje 5 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał podjętych przez ZWZ 12 maja.

- Procentowy spadek marży ze sprzedaży Monnari może się utrzymać w kolejnych kwartałach 2015 roku. Z kolei przychody brutto nie powinny być gorsze od tych z roku 2014 - poinformował na konferencji Mirosław Misztal, prezes Monnari.

- Najnowsza produkcja CD Projektu - gra "Wiedźmin 3: Dziki Gon" w opublikowanych dotychczas pięciu recenzjach otrzymała średnią ocenę 9,77 w skali do 10. Oceny wahają się od 9,3 do 10.

- Rada Dyrektorów Automotive Components Europe zarekomendowała wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,07 euro na akcję - podała spółka w komunikacie.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d4116rr

Podziel się opinią

Share
d4116rr
d4116rr