Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Rezygnacja członka rady nadzorczej. (9/2013)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Rezygnacja członka rady nadzorczej. (9/2013)
Share
d2lcpld
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Rezygnacja członka rady nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 ze zmianami), informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. otrzymał rezygnację Pana Jacka Rodaka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta ze skutkiem na dzień 30 września 2013 r. Pan Jacek Rodak swoją decyzję uzasadnił faktem, iż objęcie nowych obowiązków zawodowych uniemożliwia efektywne pełnienie obowiązków nadzorczych w Skyline Investment S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
d2lcpld

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj
2013-09-13 Aneta Smolska Prokurent Aneta Smolska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld