Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dn...

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 28 października 2013 r. (12/2013)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 28 października 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w dniu 28 października 2013 roku. Podczas obrad Zgromadzenia rozpatrzono wszystkie punkty porządku obrad ogłoszone w raporcie bieżącym Nr 10 z dnia 01 października 2013 r. Podczas obrad nie zgłoszono żadnego sprzeciwu w stosunku do treści protokołu. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
RB_W nr 12_2013 NWZA 2013-10-28_zalacznik.pdf Uchwały podjęte na NWZA Spółki podjęte w dniu 28 października 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2013-10-28 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv