Trwa ładowanie...
d2tucug

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzw ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r. (17/2015)

Share
d2tucug

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu: 1. Pan Sławomir Halaba wykonywał prawo głosu z 148 047 akcji, stanowiących 26,36 % liczby głosów na NWZ oraz 10,08 % ogólnej liczby głosów; 2. MBMB Sp. z o.o. wykonywała prawo głosu z 98 399 akcji, stanowiących 17,52 % liczby głosów na NWZ oraz 6,70 % ogólnej liczby głosów; 3. Carlson Ventures International z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wykonywała prawo głosu z 89 251 akcji, stanowiących 15,89 % liczby głosów na NWZ oraz 6,08 % ogólnej liczby głosów; 4. Eviction S.A. wykonywała prawo głosu z 70 000 akcji, stanowiących 12,46 % liczby głosów na NWZ oraz 4,77 % ogólnej liczby głosów; 5. Pan Roman Trębacz wykonywał prawo głosu z 47 896 akcji, stanowiących 8,53 % liczby głosów na NWZ oraz 3,26 % ogólnej liczby głosów; 6. Pan Zbigniew Rachwał
wykonywał prawo głosu z 43 168 akcji, stanowiących 7,69 % liczby głosów na NWZ oraz 2,94 % ogólnej liczby głosów; Na jedną akcję przypadał jeden głos. Liczba akcji i głosów w Spółce w dniu zwołania NWZ wynosiła 1 468 506. Kapitał zakładowy reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 5.616.190,00 PLN, co stanowiło 561.619 szt. akcji i tyle samo głosów, stanowiących 38,24% kapitału zakładowego. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 1995 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-757 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Garbary | | 95B/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@skystone.pl | | www.skystone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-03-23 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tucug

Podziel się opinią

Share
d2tucug
d2tucug