Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzw ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r. (17/2015)
Share
d4g8xik

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku, posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu: 1. Pan Sławomir Halaba wykonywał prawo głosu z 148 047 akcji, stanowiących 26,36 % liczby głosów na NWZ oraz 10,08 % ogólnej liczby głosów; 2. MBMB Sp. z o.o. wykonywała prawo głosu z 98 399 akcji, stanowiących 17,52 % liczby głosów na NWZ oraz 6,70 % ogólnej liczby głosów; 3. Carlson Ventures International z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wykonywała prawo głosu z 89 251 akcji, stanowiących 15,89 % liczby głosów na NWZ oraz 6,08 % ogólnej liczby głosów; 4. Eviction S.A. wykonywała prawo głosu z 70 000 akcji, stanowiących 12,46 % liczby głosów na NWZ oraz 4,77 % ogólnej liczby głosów; 5. Pan Roman Trębacz wykonywał prawo głosu z 47 896 akcji, stanowiących 8,53 % liczby głosów na NWZ oraz 3,26 % ogólnej liczby głosów; 6. Pan Zbigniew Rachwał
wykonywał prawo głosu z 43 168 akcji, stanowiących 7,69 % liczby głosów na NWZ oraz 2,94 % ogólnej liczby głosów; Na jedną akcję przypadał jeden głos. Liczba akcji i głosów w Spółce w dniu zwołania NWZ wynosiła 1 468 506. Kapitał zakładowy reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 5.616.190,00 PLN, co stanowiło 561.619 szt. akcji i tyle samo głosów, stanowiących 38,24% kapitału zakładowego. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 1995 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-03-23 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik