Trwa ładowanie...
d2qc24g
d2qc24g
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Śląskie/ BIG InfoMonitor: niemal co czwarta firma KRS z regionu zadłużona

Niemal co czwarta spółka prawa handlowego z woj. śląskiego (zarejestrowana w KRS) jest wpisana do bazy dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wskaźnik przedsiębiorstw z przeterminowanymi zaległościami dla całego kraju wynosi niecałe 17 proc.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2qc24g

Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, udostępnionych w poniedziałek podczas Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, łączne przeterminowane długi spółek prawa handlowego z woj. śląskiego przekraczają 302 mln zł. Wśród nich jest najwyższy zarejestrowany w bazie InfoMonitora zaległy dług spółki usługowo-budowlanej z Dąbrowy Górniczej - ponad 104 mln zł.

Według danych Krajowego Rejestru Sądowego w woj. śląskim działa 40 912 spółek prawa handlowego. Z danych rejestru dłużników InfoMonitora wynika, że 9 664 takich firm z tego regionu ma różnego rodzaju zaległości finansowe. W całym kraju w tym samym rejestrze znajduje się 72 416 spółek prawa handlowego (na łącznie 437 tys. notowanych w KRS). Odsetek przedsiębiorstw z zaległościami w Polsce jest zatem niższy, niż w woj. śląskim - wynosi niecałe 17 proc.

Najwięcej niesolidnych dłużników z woj. śląskiego zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym (ponad 20 proc.), budownictwem (ok. 17 proc.), transportem (ponad 10 proc.), handlem i naprawą pojazdów (5 proc.) oraz wyżywieniem (3 proc.).

d2qc24g

Najwięcej firm z zaległościami z woj. śląskiego ma swoją siedzibę w Katowicach (1 156 spółek prawa handlowego), Sosnowcu (577), Częstochowie (567), Gliwicach (561), Bielsku-Białej (540), Chorzowie (398), Bytomiu (397), Zabrzu (371), Dąbrowie Górniczej (317) i Rybniku (283).

Największą łączną wartość zadłużenia w regionie mają firmy z Dąbrowy Górniczej (107 mln zł, w tym ponad 104 mln zł długu przypadającego na jedną firmę usługowo-budowlaną). Kolejne łączne wartości zadłużenia zsumowano dla firm z Bielska-Białej (28,4 mln zł), Katowic (22,6 mln zł), Rudy Śląskiej (18,4 mln zł), Tychów (12,1 mln zł), Gliwic (11,6 mln zł), Częstochowy (10,5 mln zł), Bytomia (10,4 mln zł), Sosnowca (9,8 mln zł) oraz Wodzisławia Śląskiego (5,1, mln zł).

Łączne zadłużenie firm z Warszawy sięga ok. 170 mln zł.

Wartość 302 mln zł łącznego zadłużenia firm KRS z woj. śląskiego to najwyższa łączna kwota zaległości wśród wszystkich województw w rejestrze InfoMonitora. W drugim w kolejności województwie mazowieckim, przeterminowane zaległości spółek prawa handlowego z siedzibą w tym regionie sumują się do 240 mln zł. Na trzeciej pozycji są firmy z województwa pomorskiego z łącznym zaległym długiem ponad 193 mln zł.

d2qc24g

Pod względem liczby firm nieterminowo regulujących zobowiązania firmy, najwięcej z nich ma siedzibę w woj. mazowieckim: 13 615, następnie w woj. śląskim - 9 664 i woj. dolnośląskim - 6 955.

Średnia zaległość przypadająca na firmę zarejestrowaną w rejestrze BIG InfoMonitor z woj. śląskiego jest drugą w kolejności najwyższą średnią w kraju (31 279 zł), za firmami mającymi siedzibę w województwie pomorskim - 37 933 zł. Przeciętny nieterminowo spłacany dług w całym kraju wynosi 25 627 zł.

Jak wyjaśnił prezes InfoMonitora Sławomir Grzelczak, w rejestrze dłużników biura znajduje się wiele tytułów prawnych określających rodzaj przeterminowanego zadłużenia.

"Najczęstszymi przyczynami, dla których firmy zostają wpisane do rejestru dłużników, są przeterminowane zobowiązania, których wierzyciel starał się już dojść na drodze sądowej, a także nieopłacone umowy na produkty i usługi, nieuregulowane rachunki za telefony, internet, ubezpieczenia, raty leasingu i zobowiązania wobec firm faktoringowych. Liczne są też długi z tytułu niezapłaconego czynszu za lokal, raty pożyczek oraz płatności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, a nawet wywóz śmieci" - wskazał Grzelczak.

d2qc24g

W woj. śląskim działa najwięcej z firm w rejestrze z zaległościami potwierdzonymi wyrokami sądowymi - ponad 5,5 tys. (o łącznej wartości długu ponad 46 mln zł). Kolejną grupę dłużników są tam przedsiębiorstwa winne pieniądze ubezpieczycielom - 1 089. Pod względem wartości zaległości największe zobowiązania dotyczą tam telekomunikacji (11,7 mln zł) oraz leasingu (11 mln zł).

BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.

d2qc24g

Podziel się opinią

Share
d2qc24g
d2qc24g