Trwa ładowanie...
d23v4t8

Śląskie/ Spółka Polwax oficjalnie rozpoczęła budowę instalacji za 126 mln zł

Spółka Polwax SA, producent parafin i wosków, oficjalnie zainaugurowała w środę budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycja o wartości ok. 126 mln zł ma być gotowa w 2019 r. i dać spółce wzrost przychodów o 30-40 proc.

Share
d23v4t8

Jak podkreślali podczas środowego spotkania prasowego przedstawicie zarządu Polwaxu, to praktycznie "budowa nowej fabryki". Dzięki niej, spółka znacznie zwiększy możliwość dostarczania wyspecjalizowanych produktów dla odbiorców przemysłowych z branż metalowej, opakowaniowej, spożywczej, gumowej, budowlanej, papierniczej czy nawozowej.

Prezes Dominik Tomczyk uznał, że instalacja pozwoli wejść spółce "do innej ligi, o której wielu marzy". Jej licencjodawcą i partnerem w projektowaniu jest koncern ThyssenKrupp. Według Tomczyka w Europie istnieją jeszcze dwie podobne instalacje, jednak powstałe przed dwoma dziesięcioleciami i wykorzystujące technologię z tego okresu. Atutem budowy nowoczesnego rozwiązania tego typu w Czechowicach-Dziedzicach ma być m.in. skomunikowanie tej lokalizacji oraz istniejąca tam baza.

Wiceprezes Jacek Stelmach wyjaśnił, że instalacja odolejania rozpuszczalnikowego służy przetwarzaniu gaczu parafinowego, czyli substancji powstającej w procesie produkcji olejów bazowych. Gacz powstaje w procesie zapobiegającym krzepnięciu takich olejów; z oleju wydobywane są w nim parafiny krystalizujące pod wpływem temperatury.

d23v4t8

Gacz jest zatem wsadem do instalacji odolejania - zawierającym bardzo dużo parafiny i za dużo oleju. Celem jest rozdzielenie obu tych frakcji (olej staje się produktem ubocznym, też wykorzystywanym), aby osiągnąć maksymalnie czystą parafinę. Spółka ma już w swoim oddziale w Jaśle instalację umożliwiającą podobne odseparowanie, jednak jedynie dla pewnej części surowców.

"Chcemy mieć taką możliwość dla wszystkich gaczy parafinowych i chcemy, aby to oddzielanie było jak najbardziej precyzyjne, bo to jest dopiero wartość dodana. Jeśli posiadamy jako półprodukty czystą parafinę, bądź też czystą cerezynę (to podobna substancja o wyższym krzepnięciu - PAP), dopiero one dają możliwość zastosowania w przemysłach spożywczym, kosmetycznym, w odlewnictwie precyzyjnym, w woskach do gumy" - wymieniał Stelmach.

Produktem powstającym w nowej instalacji będą dobrze odolejone parafiny i cerezyny. Dla Polwaxu będzie to półprodukt, który posłuży do blendingu, komponowania produktów parafinowych dla najbardziej wymagających przemysłów. Instalacja będzie przy tym na tyle modyfikowalna pod względem produkcji, aby w sposób praktycznie dowolny określać parametry produktów.

"To jest pewien plus, którego dzisiaj nie mamy; dziś jesteśmy np. ograniczeni wsadem surowcowym, ponieważ nasze instalacje nie są w stanie przerobić wszystkiego, co jest na rynku. Nowa instalacja to umożliwi, co przełoży się m.in. na portfolio surowcowe i ilość potencjalnych dostawców, a zatem na absolutny komfort, jeśli chodzi o produkcję " - wskazał Tomczyk.

d23v4t8

Według Polwaxu, gdyby instalacja już działała, spółka mogłaby sprzedać 70 proc. jej produkcji, a jeśli skierowałaby się na wielkowolumenowych odbiorców - nawet 100 proc. Przygotowując finansowanie (w oparciu o linię kredytową w ING Banku Śląskim - planowo z wykorzystaniem ok. 60-70 proc. limitu określonego na 97,25 mln zł oraz środki własne) zebrała szereg listów zainteresowań od potencjalnych klientów.

Władze spółki zapewniają, że instalacja jest elementem programu jej rozwoju, którego innymi powiązanymi częściami były dotychczasowe inwestycje (o łącznej wartości ok. 25 mln zł). To m.in. instalacja do małotonażowego blendingu, specjalna tabletkarka dla odbiorców przemysłowych czy odkupiona od Lotosu, sukcesywnie remontowana baza zbiornikowa o docelowej pojemności 4,9 tys. m sześc.).

Wraz z realizacją inwestycji firma zamierza poszukiwać nowych pracowników (planowo ok. 35-40 osób, które uzupełnią liczącą ok. 150-osobową załogę w Czechowicach-Dziedziacach). Mają oni pojawić się w firmie mniej więcej na rok przed uruchomieniem planowej produkcji, na etapie rozruchu instalacji. Chodzi m.in. o automatyków czy techników przemysłu chemicznego.

Przedstawiciele spółki przypominają, że w przeszłości w Czechowicach-Dziedzicach działała już instalacja odolejania rozpuszczalnikowego. Oparta o stare technologie, wykorzystująca m.in. amoniak i znacznie bardziej energochłonna aparatura została zlikwidowana kilkanaście lat temu. Wciąż jednak pracują tam pamiętający ją ludzie.

d23v4t8

Spółka Polwax powstała dzięki nawiązaniu współpracy z inwestorem finansowym typu private equity. Rozpoczęła działalność w styczniu 2012 r. w wyniku wyodrębnienia spółki Lotos Parafiny ze struktur korporacyjnych grupy kapitałowej Lotos. Polwax zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy na w październiku 2014 r. Spółka ma zakłady w Jaśle i Czechowicach Dziedzicach.

Zgodnie z przyjętą w ub. roku strategią rozwoju i działania na lata 2015-2020 celem Polwaxu jest stopniowe przekształcenie profilu działalności spółki przez ulokowanie jej w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych. To tzw. produkty wysokomarżowe, które będą powstawały głównie w Czechowicach-Dziedzicach.

Efektem strategii ma być osiągnięcie w 2020 r. progu 50 proc. udziału w strukturze sprzedaży specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i podniesieniu rentowności prowadzonej działalności.

Środkami do tego mają być m.in.: zmiana portfolio produktowego, rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w oparciu o licencję ThyssenKrupp o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie, ekspansja na nowe rynki zbytu, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i optymalizacja dostaw.

Wiosną ub. roku Polwax kupił od Lotos Lab laboratoria w Czechowicach i Jaśle. Nieco wcześniej spółka a podpisała umowę zakupu od Lotosu Terminale parku zbiorników zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu w Czechowicach-Dziedzicach.

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8