Trwa ładowanie...
d17tljy

SMS Kredyt Holding S.A. - Powołanie prokurentów (77/2015) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Powołanie prokurentów (77/2015)

Share
d17tljy
NEW CONNECT
Raport bieżący nr / 2015
Raport EBI nr Data sporządzenia: 77 / 2015
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Data sporządzenia: 2015-09-02
Temat
Skrócona nazwa emitenta
Nabycie akcji własnych Boryszew SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat
Powołanie prokurentów
Podstawa prawna Treść raportu:
Treść raportu: Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 5 stycznia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,75 zł /szt. Powyższe akcje dają 29.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,012% kapitału zakładowego Spółki. W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 11.237.129 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,68% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.237.129 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2015 roku podjął uchwały w sprawie powołania na funkcje prokurentów Spółki Panią Joannę Polifke-Okal oraz Pana Marka Rostkowskiego udzielając im prokury łącznej, uprawniającej do działania łącznie z innym prokurentem. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych prokurentów Spółki (wraz z opisem posiadanego wykształcenia oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
JoannaPolifke-Okal-ProkurentSMSKredytHolding_SA-0.pdf
MarekRostkowski-ProkurentSMSKredytHolding_SA-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy