Trwa ładowanie...
d3l5kyt

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA ...

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa (26/2014)

Share
d3l5kyt

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SMS KREDYT HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 04 grudnia 2014 roku otrzymał z Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza Pana Dariusza Bąkowskiego i Violettę Bąkowską działających w ramach spółki cywilnej, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) zwołanego na dzień 26.08.2014 oraz jej ewentualne uchylenie, jeżeli brak będzie podstaw do stwierdzenia nieważności tej uchwały. W związku ze złożeniem przez powodów wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie roszczenia dochodzonego przedmiotowym pozwem, poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 17 NWZA oraz zakazanie zarządowi podejmowania działań w celu wykonania uchwały nr 17 NWZA, Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w dniu 01 grudnia 2014 roku wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia oddalając wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W uzasadnieniu niniejszego postanowienia Sąd wskazał, że podniesione w pozwie
zarzuty sprzeczności uchwały z przepisami ustawy o ofercie publicznej, a także ustawy o obligacjach, na które powoływali się powodowie nie zasługiwały na uwzględnienie. Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne. W związku z doręczeniem powództwa Sąd zarządził wniesienie odpowiedzi na pozew przez Spółkę, wyznaczając termin dwóch tygodni, licząc od dnia doręczenia odpisu pozwu. O wniesieniu odpowiedzi na pozew Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5kyt

Podziel się opinią

Share
d3l5kyt
d3l5kyt