Trwa ładowanie...
d23lava

SMS Kredyt Holding S.A. - Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA ... - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa (103/2014)

Share
d23lava

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 103 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwały nr 17 NWZA oraz postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do komunikatu nr 83/2014 z dnia 25.09.2014 roku dotyczącego wniesienia sprzeciwu od uchwały nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.08.2014 roku (?NWZA?) informuje, że w dniu 04 grudnia 2014 roku otrzymał z Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza Pana Dariusza Bąkowskiego i Violettę Bąkowską działających w ramach spółki cywilnej, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 17 NWZA oraz jej ewentualne uchylenie, jeżeli brak będzie podstaw do stwierdzenia nieważności tej uchwały. W związku ze złożeniem przez powodów wraz z pozwem wniosku o zabezpieczenie roszczenia dochodzonego przedmiotowym pozwem, poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 17 NWZA oraz zakazanie zarządowi podejmowania działań w celu wykonania uchwały nr 17 NWZA, Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy w dniu 01 grudnia 2014 roku wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
oddalając wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W uzasadnieniu niniejszego postanowienia Sąd wskazał, że podniesione w pozwie zarzuty sprzeczności uchwały z przepisami ustawy o ofercie publicznej, a także ustawy o obligacjach, na które powoływali się powodowie nie zasługiwały na uwzględnienie. Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne. W związku z doręczeniem powództwa Sąd zarządził wniesienie odpowiedzi na pozew przez Spółkę, wyznaczając termin dwóch tygodni, licząc od dnia doręczenia odpisu pozwu. O wniesieniu odpowiedzi na pozew Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava