Trwa ładowanie...
dzh2gvr

SMS Kredyt Holding S.A. - Zakończenie likwidacji funduszu (105/2014) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Zakończenie likwidacji funduszu (105/2014)

Share
dzh2gvr
NEW CONNECT
Raport EBI nr 105 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zakończenie likwidacji funduszu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 81/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie rozpoczęcia likwidacji funduszu informuje, że w dniu 11.12.2014 roku został poinformowany przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych o tym, że nastąpiło umorzenie wszystkich certyfikatów w kontrolowanym przez Emitenta w ?SMS Invest Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w likwidacji? (?Fundusz?) a całość środków pieniężnych pozostałych po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych została przelana na rachunek bankowy Emitenta jako jedynego uczestnika Funduszu. Formalna likwidacja funduszu nastąpi po jego wykreśleniu z rejestru funduszy inwestycyjnych, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh2gvr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh2gvr

Podziel się opinią

Share
dzh2gvr
dzh2gvr