Trwa ładowanie...
d4l87ou
d4l87ou
espi

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcj ...

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2015)
Share
d4l87ou
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20.01.2015 r. na godz. 09:00 (?NWZA?) informuje, że na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych NWZA zarządziło przerwę w swoich obradach. Obrady zostaną wznowione po przerwie w dniu 22.01.2015 roku o godz. 13:30.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l87ou

Podziel się opinią

Share
d4l87ou
d4l87ou