Trwa ładowanie...
d2bq845
d2bq845
espi

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą. (11/2013)
Share
d2bq845
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2013 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marcina Tokarka, Prezesa Zarządu SMS Kredyt Holding S.A., o nabyciu akcji Spółki Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Marcin Tokarek nabył w dniu 12 września 2013 r., poza rynkiem NewConnect, 242.899 akcji zwykłych na okaziciela spółki SMS Kredyt Holding S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 34.916,67 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bq845

Podziel się opinią

Share
d2bq845
d2bq845